Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2018 – beslut i korthet

Senast ändrad: 4 jun, 2019

1. Val av justeringspersoner

2. Godkännande av dagordningen

3. Informationsärende
1. Elisabet Edner, ekonomichef
2. Sten Wahlgren, kommunrevisionen
3. Erik Lidberg, kommundirektör
4. Catharina Elofsson, kanslichef

4. Delgivningar
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.

5. Val av kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
Ordinarie:
Kerstin Gustafsson (M)
Marianne Eriksson Mjöberg (BP)
Uno Johansson (C)
Anne Kjellberg (S)
Mats Lundberg (L)
Caroline Gräbner (SD)
Jonason Nilsson (MP)
Krister Lilja (KD)

Ersättare:
Ulf Jiewertz (M)
Inge Henriksson (BP)
Mats Sjöbäck (C)
Irene Ebbesson (S)
Birgitte Dahlin (L)
Suzanne Kroksdotter (SD)
Jenny Sjöholm (MP)
Kerstin Larsson (KD)

6. Val av valberedningens ordförande 2018-2022
Kerstin Gustafsson (M)

7. Val av valberedningens vice ordförande 2018-2022
Mats Lundberg (L)

Ajournering för valberedningen – val av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

8. Val av kommunfullmäktiges ordförande
Thomas Andersson (L)

9. Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Jessica Andersson (S)

10. Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Helena Strid (BP)

11. Budgetuppföljning tertial 2, 2018
Delårsrapport 2018-08-31 för Båstads kommun godkänns.

12. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand
Beslut: Kommunstyrelsen förslag:
1. Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand.
2. Budget för utbyggnadet planeras in i investeringsplanen för 2019.
3. Utbyggnaden av avlopp ska upphandlas i konkurrens.

13. Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9
Beslut: Enligt Kommunstyrelsens förslag:
Ändring av motpart i upprättat och godkänt optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkänns.

14. Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige – Carl-Magnus Fröjdh (M)
Avsägelsen godkänns.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!