Click to listen highlighted text!

Kommunens priser delades ut på Näringslivsfesten

Senast ändrad: 19 maj, 2022 | Nyhet

På den årliga Näringslivsfesten delade Båstads kommun ut priserna arkitekturpriset, miljöpriset,  årets eldsjäl och kulturstipendiet. Mottagarna var Kulturhuset Ravinen, Tore Svensson och Margaretha Svensson, Inga Olsson, Greger Jinnemo, Katarina Torstensson och Jenny Kåberg.

Grattis till er alla!

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut till Kulturhuset Ravinen.

Arkitekt: Pontus Möller Arkitekter

Byggherre: Norrviken utvecklings AB

Byggnadsentreprenör: Peab

Motivering: Byggnad som genom sin omsorgsfulla materialbehandling och detaljutformning skapar vackra rumsligheter för kulturen. Byggnaden är väl anpassad till platsens och tomtens förutsättningar och accentuerar landskapets dramatik.

Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Priset delas ut årligen och kommer att överlämnas på näringslivsgalan i oktober. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom ägare, dess arkitekt och till entreprenören.

Miljöpriset

Miljöpriset delas ut till Tore Svensson och Margaretha Svensson samt alla ideellt arbetande med Grevie loppis.

Motivering: För deras hårda arbeta med Agenda 2030 mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Trots att de tvingades byta lokal så kämpar de alla vidare i en ny lokal för att vi alla Bjärebor ska ges möjlighet att återvinna, återbruka och konsumera hållbart genom Grevie Loppis.

Årets eldsjäl

Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK tilldelas priset Årets eldsjäl med motiveringarna:

Motivering: Inga Olsson är en av de eldsjälar som år från år lägger ner väldigt mycket av sin tid för att säkerställa att ideella idrottsföreningar kan fortsätta sin kärnverksamhet. Inga har under många år varit en engagerad ledare, suttit i styrelsen som kassör, men i praktiken även fungerat som kanslist för Förslövs IFs verksamhet. Hon har under många år koordinerat driften av fotbollsanläggningen i Förslöv och är en klar drivkraft för alla de initiativ och projekt som krävs för att föreningen ska hålla sin anläggning i toppklass. En stor del av allt det arbete hon lägger ner har varit för att underlätta och förenkla för andra ledare att bedriva föreningens verksamhet. Det är personer som Inga som gör att den ideella föreningsverksamheten kan fungera och att barn och unga får möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Inga Olsson personifierar Förslövs IF och hennes mångåriga insats är väl värd att uppmärksamma.

Greger Jinnemo har sedan 1985 varit ledamot i Grevie GIKs styrelse. Han kom i kontakt med föreningen tack vare sin hustru Vanja som spelade i damlaget, fångades upp av valberedningen och valdes in som ledamot i Grevie GIKs styrelse vid årsmöte i december 1985. Året därefter tog Greger över rollen som kassör i föreningen och har alltså i över 35 år (!) skött Grevie GIKs ekonomi på ett fantastiskt sätt så att ”munnen alltid rättats efter matsäcken”. Greger är en centralfigur i verksamheten och är med sitt stora Grevie-hjärta och sin integritet en ovärderlig kugge i föreningen. På Grevies hemmamatcher i fotboll ser Greger bland annat till att både kiosk och entré har nödvändiga kassor och oftast är det han själv som är speaker. En starkt bidragande orsak till att Grevie GIK kan ha en välskött anläggning och bedriva verksamhet från barngymnastik och ungdomsidrott till senioraktiviteter är att det finns eldsjälar som Greger, som år ut och år in arbetar tillsammans ideellt för föreningen.

Årets eldsjäl är ett pris som delas ut till eldsjälar i Båstads kommun som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor per pristagare.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet går till smyckeskonstnär Katarina Torstensson och silversmed Jenny Kåberg.

Motivering: Katarina och Jenny skapar tillsammans konceptet ”The mixed up project” som fångar färg, form och material i ett konstnärskap där glas och metall manar till att hitta nya tanke- och arbetssätt. Gränserna tänjs för vad som kan åstadkommas utifrån materialens beskaffenhet och förmågan att se nya vägar och våga utmana.

Vinnare av Arkitekturpriset. Fotograf: Sanna Pettsson

Årets eldsjäl.

Årets miljöpris.

Årets kulturstipendiater.

Click to listen highlighted text!