Click to listen highlighted text!

Kommunen föreslås ta över skötsel och drift av allmänna ytor i Förslöv

Senast ändrad: 20 jun, 2022 | Nyhet

Gator, parker och naturområden i Förslöv sköts idag av Förslövsholms vägförening. Under en tid har kommunen arbetat med att se över gällande detaljplaner i Förslöv. Man har på så sätt identifierat de detaljplaner som idag har enskilt huvudmannaskap, det vill säga där kommunen inte står för skötsel och drift av allmänna ytor. Kommunen föreslår nu att dessa detaljplaner ska ändras så att kommunen får möjlighet att överta ansvaret.

I korthet innebär förändringen att den avgift du idag betalar till vägföreningen tas bort under förutsättning att kommunen tar över ansvaret.

Utöver ändringen av huvudmannaskapet fortsätter samtliga planer att gälla liksom tidigare.

Du som vill veta mer är varmt välkommen till Förslövs bygdegård den 22 juni klockan 18.30. Tjänstepersoner från kommunen är på plats för att svara på dina frågor.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om förslaget och detaljplaneändringarna.

Click to listen highlighted text!