Click to listen highlighted text!

Kommunen bjuder in till dialog om brottsförebyggande arbete och bedrägerier

Senast ändrad: 25 maj, 2022 | Nyhet

Hur ser kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ut och hur skyddar jag mig som äldre mot bedrägerier? Det är frågor som ska diskuteras och besvaras när kommunen och polisen bjuder in till medborgardialog och medborgarmöte i maj.

Under fyra dagar i maj bjuds allmänheten in till medborgardialog gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medverkar gör Christofer Thorén, kommunens säkerhetschef, Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande och Sara Merbom, kommunpolis.

– Medborgardialoger är en viktig del i kommunens och polisens samverkansöverenskommelse och medborgarlöften där vi gemensamt arbetar för en trygg kommun, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Genom överenskommelsen och medborgarlöftena ska kommunen och polisen tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet.

– En viktig del i det gemensamma arbetet är att använda den trygghetsundersökning som utförs varje år. Den visar på viktiga fokusområden där insatser behöver genomföras för att öka den upplevda tryggheten, säger Christofer Thorén.

Skapandet av öppnare ytor och bättre belysning i centrala Båstad, trafikkontroller samt att man vid specifika platser förhindrat att obehörig trafik inte ska kunna köra in i publika områden är några av de insatser som överenskommelsen resulterat i.

– Om ni vill veta mer om vilka åtgärder som har vidtagits, har frågor eller vill lämna synpunkter, är ni varmt välkomna till medborgardialogerna, säger Johan Olsson Swanstein.

Medborgardialog:

4 maj 13.30-15.30 utanför Ica i Grevie

9 maj 10.00-12.00 utanför Ica i Förslöv

11 maj 13.30-15.30 utanför Ica i Torekov

24 maj 13.30-15.30 utanför ladan i Boarp

 

Medborgarmöte

På initiativ av Kommunala pensionärsrådet, KPR, bjuder kommunen tillsammans med polisen även in till ett medborgarmöte i Sessionssalen i kommunhuset den 17 maj. Medborgarmötet riktar sig till den äldre befolkningen och handlar om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Utifrån önskemål från ett möte med Kommunala pensionärsrådet ska kommunen och polisen tillsammans berätta om de åtgärder kommunen gör för att minska den upplevda otryggheten. Vår förhoppning är också att besökare, efter mötet, ska vara medvetna om vad man ska vara uppmärksam och tänka på när det kommer till olika slags bedrägerier, säger Christofer Thorén. 

Medborgarmöte:

17 maj 13.00-15.00 i Sessionssalen, Båstads kommunhus

Click to listen highlighted text!