Service- och kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att kvaliteten på vår service och våra tjänster ska bli bättre. En del av vårt systematiska kvalitetsarbete innebär att göra olika typer av undersökningar och jämföra oss med andra kommuner.

Jämföraren i kommun- och regiondatabasen Kolada

I tjänsten Jämföraren kan du jämföra Båstads kommuns service med andra kommuner eller jämföra kommunens skolor eller särskilda boenden med varandra. Du kan själv plocka fram statistik, tabeller och andra uppgifter.

Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Kommunen rapporterar regelbundet in olika nyckeltal till Kolada. Exempel på nyckeltal som vi rapporterar in är:

  • kostnader för våra verksamheter
  • personaltäthet
  • genomsnittsbetyg
  • brukarbedömningar
  • nöjd-kundindex.

Svenskt Näringslivs kommunranking Företagsklimat

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år en attitydundersökning kring företagsklimatet i landets kommuner. Resultaten presenteras som en rankning. Ta del av aktuellt resultat på deras webbplats.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: