Click to listen highlighted text!

Utbildningar

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Räddningstjänsten Båstad erbjuder utbildningar inom brandskydd, HLR-och första hjälpen. Utbildningarna fokuserar både på förebyggande av olyckor samt hur du ska agera om en oönskad händelse inträffar. Det är värdefulla kunskaper du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat.

Målet med våra utbildningar är att fler ska få kunskap att förebygga olyckor, men även kunna hantera dem om de inträffar. Allt som oftast är det någon annan än vi på räddningstjänsten som är först på plats vid en olycka. Då kan allmänhetens insats vara avgörande.

Läs mer om utbildningarna vi erbjuder här nedan, eller ladda ner vår utbildningsfolder i spalten till höger för ytligare information. Vi kan även anpassa utbildningar utefter era önskemål. För mer detaljerad information är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 

Grundläggande brandutbildning

Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd som är anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Brandsäkerhet i bostad

Dagligen inträffar det i Sverige ett 20-tal bränder i bostäder där räddningstjänsten larmas ut. Tillbuden och småbränderna som boende själva släcker ligger på samma siffra. Lär dig förebygga och hantera den typ av brandolycka som inträffar i hemmet.
Kursen vänder sig till privatpersoner.

Heta Arbeten

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Ett av villkoren är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten, måste ha en utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Följande personal bör utbildas:
– den som beställer heta arbeten
– den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte den som utför eller bevakar det heta arbete
– utbildningen ger kursdeltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten. Utbildningen inkluderar även TK-TAK, d v s tätskikt på tak och balkonger.

Var observanta med när era certifikat går ut, då Räddningstjänsten inte längre kan lämna dispens.

Om du har tappat bort ditt certifikatskort kan du beställa ett nytt hos Brandskyddsföreningen, via länken i högerspalten.

 

Utrymningsövning

Om en brand eller en annan önskad händelse uppstår är det i stor vikt att en utrymning kan ske både snabbt och säkert. Kursen är en praktisk övning som vänder sig till medelstora och stora arbetsplatser, men kan även genomföras hos en mindre arbetsplats. Övningen och utbildning utgår från den enskilda arbetsplatsen, dess förutsättningar och behov.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med SBA på din arbetsplats, oavsett om det är som ansvarig eller som kontrollant. Denna utbildning ger er grunden för att komma igång med ert systematiska brandskyddsarbete. Utbildningen ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom SBA-arbetet, samt på vilket sätt dessa har betydelse för ett hållbart arbete över tid.

Första hjälpen

Kunskap om första hjälpen bidrar till att minska lidandet utav den drabbade, minska risken för skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. Kunskapen om första hjälpen kan rädda liv.

HLR

.Varje år dör ca. 10 000 personer i hjärtstopp. Kunskap om Hjärt- och lungräddning (HLR) kan bidra till att fler personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med relativa medel kan man upprätthålla liv med hjälp av hjärtkompressioner och mun mot mun-metoden till dess att ytterligare hjälp finns att få. I utbildningen ingår också information om hur hjärtstatare används.

Barn-HLR och första hjälpen

I utbildningen Barn-HLR och första hjälpen lär du dig vad du ska göra om ett barn i din närhet drabbas av en olycka eller akut sjukdom. Du lär dig även om vilka de mest vanliga är och hur du förebygger dem.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!