Click to listen highlighted text!

Utbildningar

Senast ändrad: 9 feb, 2021

Från Första hjälpen till heta arbeten

Räddningstjänsten har utbildningar och kurser för alla. En utbildning i brandskydd är den bästa förebyggande åtgärden som kan göras, eftersom det är den enskilda individen som kan förhindra eller mildra omfattningen vid en brand eller en olyckshändelse.

Vi kan erbjuda följande utbildningar, läs mer om dem här. Du kan ladda ner vår utbildningsfolder finns i högerspalten.

Företagare eller andra verksamheter eller gå samman några stycken, grannar, i någon förening, kompisgäng och hör av er om ni vill boka något utbildningstillfälle.

 

 

Anläggningsskötare automatiska brandlarm
Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar med automatiska brandlarmsanläggningar. Utbildningen omfattar kunskap om automatiska brandlarm, detektorernas funktioner och hur man provar dessa samt hur avstängning m m regleras.
Brandskyddsutbildning (BKA)
Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd.
Brandsäkerhet i bostadshus
Kursen vänder sig till privatpersoner. Varje dygn inträffar det 20 bränder i bostadshus i Sverige som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas.
Gratis utbildning på webben
Brandskyddsföreningen erbjuder gratis utbildning. Ta chansen och lär dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj. Utbildningen är gratis och genomförs på webben. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem. Länk till utbildningen.
Heta Arbeten
Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Ett av villkoren är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten, måste ha en utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Följande personal bör utbildas:

  • den som beställer heta arbeten
  • den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte
    den som utför eller bevakar det heta arbete
  • Utbildningen ger kursdeltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.
    Utbildningen inkluderar även TK-TAK, d v s tätskikt på tak och balkonger.

Var observanta med när era certifikat går ut, då Räddningstjänsten inte kan lämna dispens längre.

Om du har tappat bort ditt certifikatskort kan du beställa ett nytt hos Brandskyddsföreningen, via länken i högerspalten.

 

Utrymning
En praktisk övning som vänder sig till alla medelstora och stora arbetsplatser.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Kursen vänder sig till alla sorts verksamheter. Denna utbildning ger er grunden för att komma igång med ert systematiska brandskyddsarbete och hur man redovisar brandskyddet för kommunen. Läs mer om SBA via länken i högerkolumnen.
Utbildning internkontrollanter
Kursen vänder sig till de som ska kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet sköts som det ska.
Första hjälpen
Kurs för alla som vill ha ökad kunskap om hur man tar hand om personer vid akut sjukdom eller olycka.
Hjärt-lungräddning (HLR)
För varje minut som går från hjärtstoppet till det att HLR påbörjas minskar chansen att överleva med cirka tio procent. Kursen vänder sig till privatpersoner, organisationer och företag.
Barnolycksfall
Varje år behöver 200 000 barn läkarvård till följd av olyckor. Kursen ger kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar skador i olika åldersgrupper. Kursen vänder sig till privatpersoner, verksamheter, föreningar och organisationer.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!