Click to listen highlighted text!

Anläggningsuppgifter

Var vänlig fyll i aktuella uppgifter om er anläggning
Epostadress


Anläggningen har en samlingslokal
JaNej

Som exempel på lokaler som normalt sett är samlingslokaler kan nämnas

  • lokaler för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar
  • lokaler för undervisning
  • vänthallar
  • sporthallar
  • affärer, varuhus och gallerior, samt
  • restauranger, biografer och teatrar
Samlingslokal godkänd för antal personer
   

Anläggningen är ett hotell eller annan typ av tillfälligt boende
JaNej


Anläggningen rör vård- och omsorgsboende
JaNej


Anläggningen bedriver skolverksamhet
JaNej


Automatiskt brandlarm finns
JaNej

Utrymningslarm finns
JaNej
Brandventilation finns
JaNej
Sprinkler finns
JaNej


Förvaring av brandfarlig vara
JaNej

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som
till exempel gasol och bensin. Brandreaktiva varor är
ämnen och blandningar som kan underhålla brand,
reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand.

Har du tillstånd för förvaring av brandfarlig vara?
JaNej

  • brandfarliga gaser liter
  • extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler liter
  • brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C liter
  • brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C liter

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!