Click to listen highlighted text!

FIP – Första InsatsPerson

Senast ändrad: 26 jan, 2023

När larmet går gäller det att vara så snabbt som möjligt på plats. Räddningstjänsten tjänar många livsviktiga minuter på vårt arbetssätt FIP, Första Insats Person.

 

Snabbare hjälp vid olycka eller brand

2007 började räddningstjänsten i Båstad att jobba med Första Insats Person, FIP. Tidigare åkte alla brandmän ut i samlad trupp när ett larm gick. Nu har styrkeledaren som har beredskap en egen bil som han eller hon har med sig dygnet runt. När larmet går tar sig styrkeledaren direkt till olycksplatsen utan att vänta in någon, vilket innebär att personen eller personerna som är i fara kan få hjälp snabbare. Ett sätt att öka servicen till kommunens invånare med snabb hjälp vid olycka eller brand.

Vad hinner FIP göra?

Räddningstjänsten räknar med att man tjänar cirka tre minuter tack vare FIP. Vid ett hjärtstillestånd eller en brand är det en lång tid. FIP kan hinna göra mycket i väntan på att kollegorna ska komma fram. Här är några exempel:

  • Släckning av brand med handbrandsläckare
  • Varna personer i fara
  • Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälp
  • Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor
  • Lämna lägesrapport till SOS
  • Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs
  • Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor
  • Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand
  • Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm
  • Påbörja livräddande åtgärder vid sjukvårdslarm och IVPA

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Fordon FIP

fip-bil

Click to listen highlighted text!