Click to listen highlighted text!

VMA

Senast ändrad: 11 jul, 2022

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett utomhusvarningssystem. Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka kan varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten – VMA – användas för att varna invånarna.

Varningssignalen består av:

Signal i sju sekunder – tystnad i 14 sekunder – signal i sju sekunder – osv. Varningssignalen ljuder under minst två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på lokalradion för information: Sveriges Radio Kristianstad, frekvens: 101,4 eller 102,6

Faran över

När faran anses över sänds signalen Faran över, som består av en 30-40 sekunder lång ihållande signal.

OBS! Signalen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december varje år.

Information i Text-TV

Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
För information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinformation.se

KONTAKT

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
010-21 900 00
info@rsnv.se

Click to listen highlighted text!