Click to listen highlighted text!

Kunskap och information vid kriser

Senast ändrad: 11 jul, 2022

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, men också på att vi som individer tar ett eget ansvar för vår egen säkerhet. Du har en skyldighet att skaffa förmåga att agera och skydda det som är skyddsvärt. Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet

Vid händelser, större olyckor eller katastrofer är det viktigt att snabbt få tillgång till information. Informationen under en kris ska förhindra ryktesspridning och underlätta för dig att fatta beslut som rör din egen säkerhet.

Vår ambition är att informationen ska lämnas så snabbt som möjligt, uppdateras när något nytt har framkommit och vara enkel att förstå.

Båstads kommuns informationskanaler

Kommunens webbplats och Facebook-sida är viktiga informationskanaler till dig som invånare eller besökare, likaså kommunens kundcenter Tel: 0431-77000 eller info@bastad.se.  Radio Båstad och Sveriges Radio P4 är också viktiga informationskällor i händelse av kris.

Under en kris kommer kommunen även att samordna kommunens information med officiell information från regionala och centrala myndigheter.

Viktiga telefonnummer

  • 112  ringer du i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö
  • 113 13 ringer du när du vill få eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället
  • 114 14 ringer du i icke akuta fall när du vill komma i kontakt med Polisen
  • 0431-77000  ringer du när du vill komma i kontakt med Båstads kommun

Kunskap och information

Det finns många bra länkar för att hämta kunskap och information kring samhällsstörningar, både innan och under en samhällskris.

  • Krisinformation.se är en sajt som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här finns aktuell information om samhällsstörningar som pågår men även information kring samhällsstörningar som kan uppstå.
  • Sajten dinsäkerhet.se ger bra information kring hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Den drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • SMHI varnar för väderrelaterade samhällsstörningar. Följ läget på smhi.se
  • Trafikverket.se rapporterar läget gällande vägar, tåg och flyg.
  • För att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig finns skyddsrum. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida. Där finns även en karta över var skyddsrum är belägna. För närvarande byggs inga nya skyddsrum. Eventuell nyproduktion är aktuell först när vår regering bedömt att omvärldssituation och hotbild förändrats så mycket att det motiverar byggande

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

KONTAKT

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
010-21 900 00
info@rsnv.se

Länkar till bra sidor vid kris

DinSäkerhet– checklistor, instruktionsfilmer, poddradio och generella råd och tips på hur människor kan förbereda sig för en samhällskris.

Krisinformation – sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen

Detta kan hända – om risker och hot som kan uppstå, hur samhällets beredskap ser ut och vilka myndigheter som ansvarar för vad samt om hur du själv kan förbereda dig.

Ytterligare länkar

Click to listen highlighted text!