Click to listen highlighted text!

Översvämning

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Vid stora nederbördsmängder och hög vindhastighet finns det risk för översvämning, trafikolyckor och störningar i samhället. Som privatperson kan du förbereda dig hemma genom ofta enkla åtgärder.

Mer information finns på NSVA, SMHI och Trafikverket. Länk i informationsruta.

 

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Vad är NSVA?
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), är ett driftbolag som ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas (Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp) VA-anläggningar.
Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

Råd vid risk för översvämning av källarutrymme

• Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
• Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
• Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
• Bryt strömmen vid översvämning i källaren på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
• Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

Råd i trafiken vid stora nederbördsmängder

Undvik att ge dig ut i trafiken om det inte är nödvändigt. Vid kraftig nederbörd ökar risken för vattenplaning och att vägbanorna kan översvämmas, framförallt i svackor till exempel under viadukter. Måste du bege dig ut i trafiken anpassa hastigheten efter rådande väglag. Är vägbanan översvämmad kör inte på djupare vatten än upp till bromsskivorna på bilen.

Om du drabbas av översvämning

Är läget akut – vid t ex stigande vatten i utrymme där du har en villapanna, går det att nå Räddningstjänsten under kontorstid via tfn 0431-770 00 för hjälp eller för att hyra pump. Under övrig tid kan du ta kontakt med räddningstjänstens insatsledare via SOS på tfn 040-676 91 50.
Larmnumret 112 skall enbart användas vid uppenbar fara för liv, miljö eller egendom för att undvika en överbelastning av systemet.
Detta för att inte fördröja utalarmering av räddningstjänst, ambulans och polis vid akuta skadehändelser.
Är din källare översvämmad så ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag. Gör sedan en felanmälan till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp NSVA, tfn 010-490 97 00.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!