Click to listen highlighted text!

Övernattning

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Tillfällig övernattning i skollokaler och liknande

Ska ditt fotbollslag övernatta i en idrottshall? Eller ska du och dina klasskamrater sova över i ert klassrum? Räddningstjänsten måste oftast besöka lokalen innan för att vara säker på att den är säker ur brandsäkerhetssynpunkt.

Säkerheten först och främst

Vid olika arrangemang, som till exempel idrottscuper, är det vanligt att en förening eller en organisation behöver sova över i så kallade tillfälliga övernattningslokaler. Det kan handla om alltifrån en idrottshall till ett klassrum i en skola.

Men det är inte bara att åka till en plats och sova! För att man ska kunna utnyttja till exempel skolor, fritidshem och gymnastiksalar för övernattning krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt (att man ska kunna ta sig ut därifrån snabbt vid brand) och att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Hur tar vi oss ut om det börjar brinna?

Tillfällig övernattning ställer ökade krav på brandsäkerheten i en byggnad. Om man ska sova över i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattning, ställer det stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder. Man måste bland annat försäkra sig om att det finns en säkerhetsansvarig person på plats. Den personen ska bland annat vara väl insatt i hur alla ska ta sig ut ur lokalen om det börjar brinna och var det finns brandvarnare och brandsläckare.

För att underlätta för klubbar, föreningar och organisationer som vill anordna övernattningar och för att få en likvärdig bedömning av olika lokaler har räddningstjänsten tagit fram ett informationsmaterial och en blankett för tillfällig övernattning, som du kan hitta i E-tjänster och blanketter.

Räddningstjänsten har möjlighet att genomföra tillsyn i lokaler som används för tillfällig övernattning. Om dessa lokaler inte uppfyller de grundläggande kraven som ställs på en övernattningslokal (om de inte är säkra) kommer räddningstjänsten att förbjuda fortsatt övernattning där med omedelbar verkan.

KONTAKT

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
010-21 900 00
info@rsnv.se

Tillfällig övernattning riktlinjer

Blankett för anmälan om övernattning finns i E-tjänster och blanketter

Click to listen highlighted text!