Click to listen highlighted text!

Om det brinner

Senast ändrad: 9 feb, 2021

Brandsläckaren ska vara lättåtkomlig. Placera den i hallen intill ytterdörren. Då kan du först sätta dig och familjen i säkerhet och sedan komma åt släckaren om det är möjligt för dig att släcka branden.

hus-brinner

Tjuter brandvarnaren ska du genast kontrollera var det brinner. Rör det sig om en liten, begränsad brand, till exempel i en fåtölj, i TV:n eller på spisen, kan du själv släcka med din handbrandsläckare. Varna och rädda dem som är i fara och lämna genast bostaden om branden är för stor för att du själv ska kunna göra något. Stäng alla dörrar bakom dig. Då tar det längre tid för branden att sprida sig. Ring 112.

Gör så här vid larm och brand

Brandvarnaren tjuter:
• Kontrollera om det brinner.

Det brinner:
• Rädda dig själv och andra i din närhet.
• Varna dem som är i fara.
• Ring 112 och larma räddningstjänsten. (SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?)
• Släck branden om det är möjligt.

Utrymning:
• Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen går långsammare.
• Välj säkraste vägen ut. Röken kommer snabbt och stiger uppåt. Därför måste du ner under röken. Nära golvet går det lättare att andas och du kan se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda rum och trapphus.
• Känn på dörren. Kommer du till en stängd dörr ska du känna efter om den är varm. Är den varm brinner det antagligen på andra sidan. Öppna inte! Välj en annan väg!

• Möt räddningstjänsten och berätta:

– var det brinner.
– brandens omfattning.
– om det finns någon kvar i huset.

Brandvarnaren tjuter, men du kan inte upptäcka någon brand:
• Undersök vad som orsakade larmet. Matlagning? Rökning?
• Kontrollera brandvarnarens batteri. Byt batteri om det behövs.
• Rengör brandvarnaren.
• Sätt tillbaka brandvarnaren i taket och testa att den fungerar.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

sos112

 

Click to listen highlighted text!