Click to listen highlighted text!

IVPA – I Väntan På Ambulans

Senast ändrad: 9 feb, 2021

Har du ringt efter ambulans? Då kanske det dyker upp en brandbil innan ambulansen kommer fram. Sedan sommaren 2007 samarbetar nämligen Region Skåne och räddningstjänsterna i Skåne för att vinna tid och rädda liv.

hjartlungraddning

Snabbare på plats

Ibland finns inte hjälpen så nära som man skulle önska. Det är därför Region Skåne och räddningstjänsterna i Skåne har startat samarbetet IVPA, I Väntan På Ambulans. När närmaste ambulans är långt borta skickar SOS Alarm en brandbil så länge, eftersom de kommunala räddningstjänsterna oftare har kortare väg till olycksplatsen. På det viset kan man spara mycket tid och rädda många liv.

Hur går det till?

Våra deltidsbrandmän har fått utbildning och utrustning från Region Skåne för att kunna göra en första insats i väntan på en ambulans. De har bland annat fått lära sig att använda en hjärtstimulator (defibrillator) och syrgasutrustning.

Räddningstjänsten rycker ut vid hjärtstopp eller om man har misstanke om hjärtstopp samt vid svårt trauma då man bedöms vara före första ambulans på plats.

Räddningstjänsten kan också rycka ut vid såkallade Prio ett-larm (ambulanslarm med högsta prioritet), men endast då SOS Alarm AB bedömer att tidsvinsten i förhållande till första ambulans på plats bedöms överstiga 15 minuter.

Räddningstjänstens uppgifter är att skapa trygghet, hålla kontakten med ambulansen som är på väg, vägvisning och vid behov påbörja det prehospitala akuta omhändertagandet (första hjälpen).

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!