Click to listen highlighted text!

IVPA – I Väntan På Ambulans

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Det är regionen som ansvarar för sjukvårdsinsatser. Men ibland larmas även vi på räddningstjänsten. Till exempel om någon behöver sjukvård och närmsta ambulans är för långt bort. Detta kallas IVPA och betyder I Väntan På Ambulans.

Räddningstjänstens uppgift är att skapa trygghet, hålla kontakten med ambulansen som är på väg, vägvisning och vid behov påbörja det prehospitala akuta omhändertagandet (första hjälpen). Räddningstjänsten kan vid en sådan insats även göra hjärt- och lungräddning.

Det är viktigt att veta att räddningstjänsten inte ersätter ambulansen eller akutsjukvården.

IVPA regleras av ett samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne och regionen. Syftet är att bättre kunna stödja medborgarna genom att använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!