Click to listen highlighted text!

Systematiskt brandskyddsarbete – vad är det?

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Ditt SBA ska syfta till att förebygga och minska konsekvenserna vis en brand

  • Vem i organisationen ansvarar för brandskyddet?
  • Hur vet du att dina utrymningsvägar fungerar?
  • Vilken kompetens bör medarbetarna ha för att kunna hantera brandriskerna på sin arbetsplats? Detta är exempel på frågor som ska finnas med i ditt SBA.
Vi har förenklat grunderna i brandskyddsarbetet. Sju steg blir fyra områden: Riskinventering, organisation, teknik, kunskap.

 

Riskinventering

Du lägger grunden till ditt brandskyddsarbete med att gå igenom vilka risker för brand som finns i din verksamhet. Först när du vet vilka riskerna är kan du definiera vilket skydd du behöver.

Organisation

Vem leder och följer upp brandskyddsarbetet i er verksamhet? Genom kontroller och övningar får ni en återkoppling på att det organisatoriska skyddet är anpassat efter riskbilden.

Ansvar: Tydliggör vem som är ansvarig för brandskyddet

Organisation: Vilka personer ingår i brandskyddet?

Tekniskt brandskydd

Här ryms tekniska lösningar i form av t.ex. branddörrar, utrymningsmarkeringar brandsläckare och brandlarm. Dessa ska kunna redovisas vid tillsynen. Hur de tekniska brandinstallationerna fungerar, hur de sköts och kontrolleras är andra frågor som den brandskyddsansvariga måste känna till.

Dokumentation: Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsredogörelse.

Drift och underhåll: För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.

Kunskap/utbildning/regler

Kan er personal använda en brandsläckare? Vet de vad de ska göra när brandlarmet går? Var finns nödutgångarna? Vad gäller för sophantering och lagring av varor på lastkaj? För att ert brandskyddsarbete ska fungera tillfredsställande behövs regler och utbildning av personalen så att de kan hantera ovanstående frågor.

Utbildning: Personalen behöver utbildning för att organisationen skall fungera.

Instruktioner & rutiner: Finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Tag fram rutiner för detta.

Länk till mer information om systematiskt brandskyddsarbete på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) webbplats finns i informationsfältet.

Lycka till med ert arbete!

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på räddningstjänsten om du har några frågor.

KONTAKT

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
010-21 900 00
info@rsnv.se

Click to listen highlighted text!