Click to listen highlighted text!

Explosiva varor

Senast ändrad: 9 feb, 2021

Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn.

Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare.

I Båstads kommun är det Räddningstjänsten som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På MSB:s hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Tillstånd
Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.
Förvärv och innehav
Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:
1) Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
2) Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.
Förvaring
Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd för förvaring själv.
Godkännande av ny föreståndare
Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:
tillstånd till förvärv och innehav
tillstånd till handel, samt
tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd
Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:
tillstånd till förvärv och innehav
tillstånd till förvaring, samt
tillstånd till överföring

Ansökan
Blanketten för tillståndsansökan hittar du här i vårt blankettformulär: självservice 

Du använder samma blankett för alla tillståndstyper, men fyller i den något olika beroende på vad du söker tillstånd för. Du kan använda en och samma blankett för att söka flera tillstånd, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på första sidan. Blanketten ska skickas eller lämnas in till Räddningstjänsten Väst (adress finns på ansökan). Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer en handläggare på räddningstjänsten att göra en bedömning om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (exempelvis förråd eller försäljningslokal) kan räddningstjänsten besluta om att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillsyn
Det är räddningstjänsten som genomför tillsyn över hanteringen av explosiv vara. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.
Kostnad för tillstånd
Typ Avgift exkl. moms
Godkännande av föreståndare, överföring av explosiva varor 1.260 kr
Mindre hantering av explosiva varor, t ex fyrverkeriförsäljning  5.670 kr
Omfattande hantering av explosiv vara  7.350 kr
Namnändring, adressändring eller andra motsvarande
ändringar under tillståndets giltighetstid
1.260 kr
Beslut om avslag 840 kr

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Regler och vägledning

MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap länk

Click to listen highlighted text!