Click to listen highlighted text!

Eldning och brandriskprognos

Senast ändrad: 7 maj, 2021

I område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse är det eldningsförbud året runt. Detta gäller även eldning i trädgårdstunna.

 

Länk finns i informationsrutan till kartbild som visar områden där det är eldningsförbud året runt.

 

Brandriskprognos uppdateras dagligen från 15 april

Brandriskprognosen uppdateras dagligen från den 15 april och bygger på värden från SMHI om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet. Före den 15 april tar man kontakt med Räddningstjänsten för aktuell brandriskprognos. Man kan även följa SMHI varningar för gräs- och skogsbränder via de dagliga väderleksrapporterna via media eller via deras webbplats.

Klicka här för brandriskprognos Båstads kommun

Vad betyder de olika värdena du ser på prognosen?

Brandriskvärde 1 – 3 Eldning sker under eget ansvar

Brandriskvärde 4 – 5E Förbjudet att elda

 

Brandriskprognos app

Du kan själv kontrollera brandriskprognoserna via MSB:s app BRANDRISK Ute.
Brandriskprognosen i appen är dock enbart ett riktvärde och kan därför vara osäker. Vill du veta exakt så ta kontakt med Räddningstjänsten.

Råd och anvisningar
 • Kontrollera att den plats du ska elda på ligger utanför detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse, dvs en grupp med byggnader/fastigheter. Karta över vilka område det är finns i informationsrutan.
 • Kontrollera alltid brandriskprognosen först.
 • Eldning sker alltid under eget ansvar. Större bål m m skall anmälan göras till räddningstjänsten och miljöavdelningen.
 • Ha alltid uppsikt över elden. Lämna inte elden utan tillsyn.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Eldning måste ske så att ingen har olägenhet av röken
 • Släckredskap måste finnas till hands (exempelvis vattenslang eller strilkannor med vatten).
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska finnas larmmöjligheter. Larmnummer: 112.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs och annat som orsakar mycket rök.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Eldning bör inte ske när det är mörkt.Visa alltid hänsyn till omgivningen genom att elda med omtanke så att rökutvecklingen minimeras. På det viset minimeras även utsläppen av farliga ämnen till miljön.
Eldningsförbud

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Beslutet stödjer sig på 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!