Click to listen highlighted text!

Eldning och brandriskprognos

Senast ändrad: 14 okt, 2021

I område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse är det eldningsförbud året runt. Detta gäller även eldning i trädgårdstunna.

 

Länk finns i informationsrutan till kartbild som visar områden där det är eldningsförbud året runt.

 

Brandriskprognos uppdateras dagligen från 15 april

Brandriskprognosen uppdateras dagligen från den 15 april och bygger på värden från SMHI om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet. Före den 15 april tar man kontakt med Räddningstjänsten för aktuell brandriskprognos. Man kan även följa SMHI varningar för gräs- och skogsbränder via de dagliga väderleksrapporterna via media eller via deras webbplats.

Klicka här för brandriskprognos Båstads kommun

Vad betyder de olika värdena du ser på prognosen?

Brandriskvärde 1 – 3 Eldning sker under eget ansvar

Brandriskvärde 4 – 5E Förbjudet att elda

 

Brandriskprognos app

Du kan själv kontrollera brandriskprognoserna via MSB:s app BRANDRISK Ute.
Brandriskprognosen i appen är dock enbart ett riktvärde och kan därför vara osäker. Vill du veta exakt så ta kontakt med Räddningstjänsten.

Råd och anvisningar
 • Kontrollera att den plats du ska elda på ligger utanför detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse, dvs en grupp med byggnader/fastigheter. Karta över vilka område det är finns i informationsrutan.
 • Kontrollera alltid brandriskprognosen först.
 • Eldning sker alltid under eget ansvar. Större bål m m skall anmälan göras till räddningstjänsten och miljöavdelningen.
 • Ha alltid uppsikt över elden. Lämna inte elden utan tillsyn.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Eldning måste ske så att ingen har olägenhet av röken
 • Släckredskap måste finnas till hands (exempelvis vattenslang eller strilkannor med vatten).
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska finnas larmmöjligheter. Larmnummer: 112.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs och annat som orsakar mycket rök.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Eldning bör inte ske när det är mörkt.Visa alltid hänsyn till omgivningen genom att elda med omtanke så att rökutvecklingen minimeras. På det viset minimeras även utsläppen av farliga ämnen till miljön.
Eldningsförbud

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Beslutet stödjer sig på 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.

Påsk/Valborgsbål

Även vid valborg eller påsk är det inte tillåtet, enligt de Lokala hälsoföreskrifterna, att elda inom detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse.
Föreningar och sammanslutningar av villaägare kan begära dispens hos Miljöavdelningen. Man tar ut en kostnad för dispenshandläggning hos Miljöavdelningen. Blankett om dispens i E-tjänster och blanketter.

Valborgsbål utanför detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse eller om du sökt och fått dispens från miljöavdelningen:

 

Tänk på detta:
 • Samla ihop materialet till en hög så sent som möjligt innan det ska eldas.
 • Placera högen i betryggande avstånd till byggnader, skog och annat brännbart material.
 • Kontrollera brandriskprognosen. Är det torrt i skog och mark? Eldningsförbud?
 • Jag som eldar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och att elden inte sprider sig. 
 • Kontrollera så att inte någon annan har lagt något otillåtet avfall i högen innan du börjar elda.
 • Innan du sätter fyr, tänk på att det kanske bor djur i högen. Försök att skrämma bort dem. Tänd bara i en kant, då kan djuren fly åt andra hållet.
 • Använd inte bensin, olja eller något liknande för att försöka sätta fyr. Dels är det en fara för den som tänder och dels kan kemikalier läcka till marken innan det tar fyr.
 • Och framförallt tänd inte någon brasa om du bor inom detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse.

  Lagar kan ändras. Därför är det klokt att kontrollera om eldningsreglerna har förändrats eller inte inför varje eldningssäsong. Kontakta räddningstjänsten eller miljöavdelningen, tel. 0431-770 00.

Kaminer och eldstäder

Att elda är lätt men att elda på rätt sätt är svårare. Felaktig vedeldning i tätorter är ett hälsoproblem. Röken från ofullständig förbränning ställer till problem för personer med luftvägsbesvär och leder till utsläpp av cancerframkallande ämnen.

Att tänka på:

Vid vedeldning ska sotning ske med tätare intervall. En rökkanal som är byggd för oljeeldning är inte lämplig för kontinuerlig vedeldning eftersom det blir större rökgasvolymer och högre rökgastemperatur.

Innan du byter bränsleslag ska du kontakta skorstensfejarmästaren för att kontrollera skorstenen och möjligheterna till sotning. Sot och tjära på glasluckor, pannväggar och i rökgångar tyder på att lufttillförseln är dålig. Sot- och tjärutsläpp är störst när elden tänds och när nytt bränsle läggs in.

Det är förbjudet att elda avfall i en kamin eller villapanna. Vid eldning av till exempel hushållsavfall, plast, spånskivor och målat eller impregnerat virke bildas giftiga rökgaser.

Ska du installera ny eldstad eller rökkanal eller väsentligt ändra befintlig, krävs att du lämnar in en anmälan till kommunens samhällsbyggnadskontor.

Vill du ha några goda råd om hur du kan elda på ett miljövänligare sätt så finns det bra information på Naturvårdsverkets hemsida

Har du frågor angående sotning?
Ring skorstensfejarmästaren Peter Lindqvist på tel: 0431-708 43 (då kontoret ej är bemannat, var vänlig lämna ett meddelande på telefonsvararen) eller mobiltel: 070-568 90 81. Du kan även maila på info@bastadsot.com.

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!