Click to listen highlighted text!

Ledningsgruppen pressbilder

Senast ändrad: 11 okt, 2021

Kommunens ledningsgrupp består av kommundirektören, verksamhetsområdeschefer, HR-chef, kanslichef och ekonomichef.

Gruppens sammansättning:

  • Ordförande Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör
  • Sekreterare: Sari Bengtsson, biträdande avdelningschef ekonomiavdelningen
  • Christin Johansson, vård- och omsorgschef
  • Inga-Britt Henriksson, skolchef och tillförordnad chef bildning och arbete
  • Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
  • Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
  • Olof Nilsson, kanslichef
  • Philipp Seuffer, HR-chef
  • Sofia Sandberg, kommunikationschef
  • Per Borg, tillförordnad ekonomichef
Pressbilder
Click to listen highlighted text!