Click to listen highlighted text!

Ledningsgruppen pressbilder

Senast ändrad: 5 mar, 2021

Kommunens ledningsgrupp består av kommundirektören, verksamhetsområdeschefer, HR-chef, kanslichef och ekonomichef.

Gruppens sammansättning:

  • Ordförande Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör
  • Sekreterare: Sari Bengtsson, biträdande avdelningschef ekonomiavdelningen
  • Christin Johansson, Vård- och omsorgschef
  • Inga-Britt Henriksson, Skolchef och tf chef Bildning och arbete
  • Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef
  • Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef
  • Olof Nilsson, Kanslichef
  • Philipp Seuffer, HR-chef och tf kommunikationschef
  • Elisabeth Edner, Ekonomichef
Pressbilder
Click to listen highlighted text!