Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige pressbilder

Senast ändrad: 28 feb, 2023

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige har ett presidium som består av ordförande och två vice ordföranden.

Kontaktuppgifter och foton på kommunfullmäktiges ledamöter

Click to listen highlighted text!