Click to listen highlighted text!

Spolning av vattenledningar i Hemmeslöv, etapp 2

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Under perioden 15 januari – 18 januari utför Pollex spolning av vattenledningar i Hemmeslöv på uppdrag av NSVA. Spolningen utförs med luft och vatten mellan klockan 9-19 på måndagen och mellan 8-18 på tisdagen, onsdagen och torsdagen. Spolningen som är ett planerat underhållsarbete, genomförs etappvis. Berörda fastigheter kommer att få information i brevlådan en till två dagar innan arbetet inleds.

På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna krävs det att alla kranar hålls stängda i de berörda fastigheterna under tiden arbetet pågår. Det kan även bli dåligt tryck eller inget vatten alls i ledningarna.

När spolingen av vattenledningen är klar kan luft och vatten finnas kvar i ledningarna.Öppna försiktigt kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning till fastigheten så att eventuell luft släpps ut.Spola därefter kallvatten i samtliga kranar tills vattnet blir klart igen.

NSVA ber berörda att tappa upp vatten för eget behov innan spolning. Vid speciella behov av vatten, eller frågor vänligen ta kontakt med NSVA på tel 010-490 97 00

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!