Click to listen highlighted text!

Spolning av vattenledningar i centrala Båstad

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Under vecka 10 och 11 utför Pollex spolning av vattenledningar i centrala Båstad på uppdrag av NSVA. Spolningen utförs med luft och vatten mellan klockan 9-19 under måndagen den 12 mars och mellan klockan 8-17 onsdagen den 7 mars, torsdagen den 8 mars och tisdagen den 13 mars.

Berörda fastigheter kommer att få en informationslapp i brevlådan en till två dagar före spolningen inleds. NSVA försöker även nå ut med sms till fastighetsägarna i berörda områden.

Spolningen, som har samröre med VA-projektet i bland annat Hagagatan och Hagalundsgatan, genomförs etappvis.

Onsdagen den 7 mars kl 8-17: Strandgatan, del av Strandpromenaden, del av Agardhsgatan, Killebacken, Pershögsgatan, Hasselgränd, Glosasträde, Ordensgatan och Kullgatan. Eventuellt kan en del av Köpmansgatan komma att påverkas.

Torsdagen den 8 mars kl 8-17 och tisdagen den 13 mars kl 8-17: del av Köpmansgatan, del av Kyrkogatan, del av Hamngatan, Hagagatan, Stiftsbyvägen, Munkgatan och sista delen av Pershögsgatan (söder om Hagagatan). OBS! Del av Köpmansgatan, del av Kyrkogatan och del av Hamngatan berörs troligtvis inte under tisdagen den 13 mars.

Måndagen den 12 mars kl 9-18: del av Lindallén, Cirkelallén, Sorrentovägen, Ludvig Nobels Allé, Kastanjeallén, Mr G:s väg och Pomonaallén.

Tisdagen den 13 mars kl 8-17: Volvovägen, Smårydsvägen, Italienska vägen (från cirkulationsplatsen fram till Köpmansgatan), del av Ludvig Nobels Allé (söder om Pomonaallén) och del av Munkgatan (norr om Hagagatan).

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att man kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om man öppnar en vattenkran eller spolar i toaletten under tiden som spolningsarbetet pågår. Därför krävs det att alla kranar hålls stängda i berörda fastigheter under tiden. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

Tappa upp vatten i förväg så att du klarar dig under dagen

  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Spola genom att hälla upptappat vatten i toastolen, till exempel från en hink

Öppna vattenkran försiktigt efter att spolningen är klar

När spolningen av vattenledningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning till fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar tills vattnet är klart.

Vid speciella behov av vatten, vänligen kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-03-07 08:00
Beräknas klart: 2018-03-13 17:00

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!