Click to listen highlighted text!

Kristina Geiger slutar som kommundirektör

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunstyrelsen i Båstads kommun har beslutat att teckna överenskommelse om att avsluta kommundirektör Kristina Geigers anställning.

Beslutet lyder enligt följande:

“Med hänvisning till resultatet av den nyligen genomförda arbetsmiljöenkäten i kommunhuset har vi förlorat förtroendet för kommundirektör Kristina Geiger och för hennes sätt att styra och leda den kommunala förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I enlighet med Delegationsordning för kommunstyrelsen delegera till förhandlingsutskottet att för kommunstyrelsens del besluta om att teckna
överenskommelse om avslut av Kristina Geigers anställning.

2. I enlighet med Delegationsordning för kommunstyrelsen uppdra åt förhandlingsutskottet att rekrytera visstidsanställd kommundirektör.
Befattningen ska utannonseras för att möjliggöra både interna och externa sökanden. Anställningen ska omfatta tiden till och med 2018-12-31.

3. Rekrytering av ny tillsvidareanställd kommundirektör påbörjas efter valet
i september 2018.

4. Paragrafen justeras omedelbart.”

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!