Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 juni

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 21 juni. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

De ärenden som kommer att behandlas är:
Budget 2018 och plan 2019-2022
Reviderat vård- och omsorgsprogram
Reviderat miljö- och energiprogram
Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun
Erbjudande om delägarskap i Inera AB
Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 2016
Interpellation om terrorism och beredskap
Svar på motion – Tillskapande av gemensam målbild
Svar på motion – Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Svar på medborgarförslag – Avveckla medborgarförslagen
Väckt motion – Återvinningscentralen i Svenstad
Väckt motion – Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare
Väckt medborgarförslag – Kommunala lönesubventioner

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!