Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 18 oktober

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 18 oktober. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.


De ärenden som kommer att behandlas är:
Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Delgivningar
Informationsärenden
Beslutslogg
Delårsrapport 2017-08-31
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun
Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp
Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp
Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris
Finsam – Finansiell samordning
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Finsam
Medelpunkten – Borgensåtagande
Medelpunkten – Medlemsansökan från Höganäs kommun 452-458
Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför val till riksdag, landsting och kommun.
Redovisning av partistöd för 2016
Interpellation om fältassistenter
Redovisning av ej avslutade motioner
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2018
Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen efter Hans Ekwurtzel (MP)
Väckt motion – Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen
Väckt motion – Förmånscykel.
Väckt motion – Kulturkort för barn och ungdomar.
Väckt motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor
Väckt motion – Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser
Väckt motion – Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte
Väckt motion – Båstads kommuns maskinpark avseende grönyteskötseln skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel
Väckt ärende – Översyn av nämndernas reglemente

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!