Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 november

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 22 november. Mötet börjar kl. 17.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

De ärenden som kommer att behandlas är:
Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Delgivningar
Informationsärenden
Beslutslogg
Inriktningsdokument för Förslövs utveckling
Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter
Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2019-2022
Interpellation om fältassistenter
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Svar på motion – Säker övergång för gång-, cykel- och ridled
Väckt motion – Alkolås i kommunala fordon
Väckt motion – Broddar till alla 65 år och äldre
Väckt motion – angående avgiftsfria resor för äldre
Väckt motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
Väckt motion – motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026
Väckt medborgarförslag – Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud på stranden vid Malen
Väckt medborgarförslag – Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort
Väckt medborgarförslag – Uppsnyggning av Grevie stationsområde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala anläggs
Väckt ärende – Översyn av nämndernas reglementen inför mandatperioden 2019-2022

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!