Click to listen highlighted text!

Båstads kommuns logotyp

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Båstads kommuns logotyp är kommunens viktigaste igenkänningstecken. Den ska finnas med i de sammanhang som kommunen är avsändare.

Båstads kommuns logotyp består av:

  • Vapnet – skepp och sköld
  • Texten Båstads kommun – till höger om vapnet

Logotypen är odelbar och får inte förändras i stil, utseende eller proportioner.

I samverkan med andra

När Båstads kommun samverkar med annan/andra organisationer ska det tydligt framgå att kommunen är en samverkans part. Båstads kommuns logotyp placeras då tillsammans med de andra organisationernas kännetecken följt av texten “i samverkan med” eller liknade.

Behöver du logotypen för ett samverkansprojekt? Kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@bastad.se

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!