Click to listen highlighted text!

Val och valnämnden

Senast ändrad: 14 apr, 2023

Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar. I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Huvudregeln för kommunal rösträtt är att man ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Av Båstads kommuns knappt 16 000 invånare har drygt 12.500 personer rösträtt.

Valnämnden ska bland annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare. Båstads kommun är indelad i tio valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 6-8 röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär röstsammanräkning.

Sammanträdesdagar

Valnämnden sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstning.

Perioder och val

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år.

Val till Europaparlamentet sker vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. Valet genomförs under en gemensam vecka i maj/juni. I Sverige infaller valet alltid på en söndag.

Valnämnden har även ansvaret för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid våra vård- och omsorgsboenden (sk. institutionsröstning). Förtidsröstningen pågår under drygt två veckor före valdagen. Kostnaderna för förtidsröstningen finansieras genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna.

Arbeta som röstmottagare

När det är val kan du jobba som röstmottagare. Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska arbeta med röstning i vallokal på valdagen eller förtidsröstning. Kontakta Henrik eller Olof på kommunkansliet om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare. Det är att betrakta som ett hedersuppdrag och ett viktigt demokratiarbete: Varmt välkommen att kontakta oss!

Få mer information

Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om det svenska valsystemet och se resultaten från tidigare val och folkomröstningar. I god tid inför höstens val finns där också information om var du kan rösta under förtidsröstningen och på valdagen. Där finns även information på lättläst svenska, teckenspråk och på andra språk.

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna kommunkansliet.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!