Click to listen highlighted text!

Taxor, avgifter

Senast ändrad: 11 jan, 2024

Vård- och omsorgsavgifter

Taxa för offentlig kontroll om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område

Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torgplats på salutorg inom Båstads kommun

Plan- och bygglovtaxa inkl. taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering

Taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE)

Samlad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskyddstaxa för Båstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Barnomsorgstaxa

VA-taxa

Avfallstaxa

Avgift vid felparkering

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun

Begravningsavgifter och medlemsavgift till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgiften för vård och omsorg

Ersättning för hyra av skolans lokaler

Bibliotekstaxa

Frister för brandskyddskontroll och sotning

Parkeringsavgifter på Prästliden och Malenbadet

Parkeringsavgifter

Sotningstaxa

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Taxa för brandskyddskontroll

Taxa för förtöjnings- och uppläggningsplatser i Torekovs hamn

Taxa för marknadskontroll

Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Taxa för larmmottagning av automatiska brandlarm

Taxa för kopiering av allmänna handlingar med tillämpningsanvisningar för kopiering av allmänna handlingar

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Taxa för tillfälliga arrangemang och särskilda händelser

Taxor och avgifter för kulturskolan

Yrkestaxa för Torekovs hamn

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!