Click to listen highlighted text!

Taxor, avgifter

Senast ändrad: 7 jan, 2022

Miljötaxa för Båstads kommun

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Barnomsorgstaxa

VA-taxa

Avfallstaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Avgifter inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen

Taxa gällande tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt övriga olycksförebyggande tjänster

Avgift vid felparkering

Avgifter för kommunal simskola på Malenbadet

Avgifter på Malenbadet

Avgifter för uthyrning kvällstid på Malenbadet

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun

Begravningsavgifter och medlemsavgift till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgiften för vård och omsorg

Ersättning för hyra av skolans lokaler

Bibliotekstaxa

Frister för brandskyddskontroll och sotning

Parkeringsavgifter på Prästliden och Malenbadet

Parkeringsavgifter

Sotningstaxa

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Taxa för brandskyddskontroll

Taxa för förtöjnings- och uppläggningsplatser i Torekovs hamn

Taxa för larmmottagning av automatiska brandlarm

Taxa för kopiering av allmänna handlingar med tillämpningsanvisningar för kopiering av allmänna handlingar

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för upplåtelse av offentlig (allmän) platsmark och kommunal mark inom Båstads kommun 2020

Taxa för tillfälliga arrangemang och särskilda händelser

Taxor inom kultur och fritid

Taxor och avgifter för kulturskolan

Yrkestaxa för Torekovs hamn

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!