Click to listen highlighted text!

Policydokument, planer, program

Senast ändrad: 12 jul, 2021

Policy

Evenemangspolicy för Båstads kommun

Företagspolicy för Båstads kommun och dess bolag

Huskurage – Vid oro för våld och av omtanke

Informationssäkerhetspolicy för Båstads kommun

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun

IT-policy för Båstads kommun

Kommunikationspolicy

Näringslivspolicy för Båstads kommun

Policy för arbetskläder

Policy för Båstads kommuns skogsinnehav

Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Policy för representation och gåvor

Rese- och mötespolicy för Båstads kommun

Plan

Biblioteksplan för Båstads kommun

Integrationsplan för Båstads kommun

Krisledningsplan för Båstads kommun

Kriskommunikationsplan för Båstads kommun

Markpolicy för Båstads kommun

Plan för konkurrensutsättning

Skötselplan avseende grönytor och renhållning av allmän platsmark i Båstads kommun

Program

Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun 2021 – 2025

Kulturprogram – översyn och revidering – populärversion

Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 – populärversion

Personalpolitiskt program för Båstads kommun – populärversion

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet – översyn och revidering – populärversion

Program för tillgänglighet och delaktighet

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Skyltprogram för Båstads kommun

Vård- och omsorgsprogram – översyn och revidering – populärversion

Strategi

Bredbandsstrategi för Båstads kommun

Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Övrigt

Styrdokumentshierarki för Båstads kommun

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!