Click to listen highlighted text!

Överklaga beslut – laglighetsprövning

Senast ändrad: 10 jun, 2019

Beslut som överklagas som laglighetsprövning ska överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen.

Rätten kan komma fram till två saker: Antingen har Båstads kommun inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har Båstads kommun gjort fel och då upphävs beslutet. Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende. De avgör bara om kommunen gjort rätt eller fel. Om vi gjort fel måste vi på något sätt behandla ärendet igen.

När du skriver din överklagan

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

  • Den ska vara skriftlig och skrivas till förvaltningsrätten
  • Den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då Båstads kommun satt upp protokollet från beslutet på den officiella anslagstavlan
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med
  • Du ska skriva vilka fel som du anser att det finns
  • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet
  • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer
Click to listen highlighted text!