Click to listen highlighted text!

Överklaga ett förvaltningsbesvär

Senast ändrad: 10 jun, 2019

När du överklagar ett förvaltningsbesvär så adresserar du din överklagan till den myndighet eller domstol som ärendet överklagas hos, men lämnar den till den ansvarige på kommunen.

Vilken instans som ärendet överklagas hos och vem som är ansvarig på Båstads kommun står på det beslut du fått. Det kan tyckas konstigt att du adresserar överklagan till myndigheten/domstolen men att du ska lämna in den till den ansvarige hos oss.  Anledningen är att de ansvariga hos oss – det kan vara en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman – först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte.

Kommunen gör bedömning

Om Båstads kommun kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos oss skickas överklagan vidare till den myndighet eller domstol som ärendet överklagas hos. Det finns alltså en möjlighet att din överklagan leder direkt till att ditt ärende omprövas av kommunen.

När du skriver din överklagan vid förvaltningsbesvär

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

  • Den ska vara skriftlig och adresseras till den myndighet eller domstol som ärendet överklagas hos, men lämnas till den ansvarige hos oss på kommunen
  • Den ska ha lämnats in till kommunen inom tre veckor från det datum som du fick/tog del av beslutet
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med
  • Du ska skriva vilka fel anser det finns
  • Du ska hänvisa till vilken nämnd eller person som fattat beslutet
  • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet
  • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer
Ärendets gång

När myndigheten/domstolen tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Antingen kan de komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter gälla. Då kvarstår beslutet. Eller så bedömer de att beslutet är fel och att det inte ska gälla. De kan fatta ett nytt beslut och bestämmer då vad som ska gälla istället.

Click to listen highlighted text!