Click to listen highlighted text!

Medborgarförslag

Senast ändrad: 27 apr, 2023

Från och med 1 januari 2014 kan alla folkbokförda i Båstads kommun skicka medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Alla folkbokförda får lämna förslag, oberoende ålder och medborgarskap. Det krävs således ingen rösträtt. Alla, såväl barn, ungdomar eller personer med utländskt medborgarskap har rätt att lämna ett förslag, dock inte i egenskap av förening, råd eller motsvarande.

Ett förslag får handla om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd. Förslaget får inte heller strida mot lag eller annan författning, vara odemokratiskt eller rasistiskt.

En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett medborgarförslag är att det senare ger allmänheten möjlighet att ge förslag direkt till politiken. Det är således en allmän offentlig handling som, likt en motion, finns med i kallelsen och som publiceras på kommunens webbplats.

Gör så här:

Ditt medborgarförslag kan du lämna in till kommunkontoret, personligen eller via post. För att förslaget ska behandlas på kommunfullmäktiges kommande möte måste det ha inkommit till kommunen senast två veckor innan mötet.

Tänk på att:

  • Ett förslag ska bara innehålla ett ämne. Har du flera olika förslag är du välkommen att lämna in dem på separata papper. Inled med rubriken ”Medborgarförslag”.
  • När ett medborgarförslag inkommit till kommunen blir det en allmän offentlig handling som kommer att finnas med i kallelsen till kommunfullmäktige.
  • Om flera personer står bakom ett förslag måste en av er utses som företrädare för förslaget och vara dess kontaktperson.
  • Medborgarförslag ska vara skriftliga och undertecknat av förslagsställaren. Uppge ditt namn och din folkbokföringsadress. Beskriv ditt förslag och försök att kort motivera det.
Vad händer sen?

När det är fastslaget att ärendet är en kommunal angelägenhet, och i enlighet med bestämmelserna för vad ett medborgarförslag är, kommer kommunfullmäktige att lämna ditt förslag till en särskild nämnd (t.ex. kommunstyrelsen) som bereder förslaget. Sedan tar fullmäktige beslut. I vissa fall överlåter fullmäktige till nämnden att fatta beslut. När beslutet är fattat underrättas förslagsställaren. Handläggningstiden kan variera beroende på omfattningen av ditt förslag.

Så här gör du som är delårsboende?

Är du delårsboende men inte folkbokförd i Båstads kommun kan du inte lämna ett medborgarförslag. Dock finns det fortfarande möjlighet att som tidigare lämna synpunkter och idéer via vår synpunktshantering.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!