Click to listen highlighted text!

Handbok i medborgardialog

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Demokratiberedningen har i samarbete med kommunikationsavdelningen tagit fram en handbok i medborgardialog. Syftet är att så många medborgare som möjligt ska delta i samhällsutvecklingen med råd och dåd. Upptryckta handböcker kommer att finnas i kommunkontorets reception men också på kommunens webbplats.

Medborgardialog har som övergripande mål att inkludera de kommuninvånare som vanligtvis inte deltar i den demokratiska processen. Detta kan samlas i ett begrepp ”Delaktighet”.

I Båstads kommun ska service, verksamheter och miljö formas i öppen dialog och samverkan mellan invånare, politiker, anställda och andra viktiga aktörer.

Skriften är ett försök att besvara frågor om delaktighet, metoder och hur vi kan få med de kommuninvånare som vanligtvis inte deltar i den demokratiska processen. Tanken är att den ska fungera som ett praktiskt stöd för alla kommunanställda och politiker som med medborgardialog vill göra invånare delaktiga i hur den kommunala verksamheten utformas.

Handbok i medborgardialog finns att läsa via länk till höger.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Relaterad information:

Handbok i medborgardialog

Click to listen highlighted text!