Click to listen highlighted text!

Socialnämnd

Senast ändrad: 7 maj, 2021

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, föräldrabalken samt andra relevanta lagar, förordningar och författningar som åligger socialnämnd. Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten.

Nämnden har fem ledamöter och lika många ersättare. Nämndens möten är inte offentliga eller öppna för allmänheten.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!