Click to listen highlighted text!

Revisionen

Senast ändrad: 12 jan, 2023

Kommunrevisionen 2023-2026:

Ordförande Christer de la Motte (M)
Vice ordförande Ingvar Andréasson (BP)
Ledamot Jonatan Kruuse (M)
Ledamot Håkan Philipsson (S)
Ledamot Thomas Andersson (L)
Ledamot Eva-Karin Gräbner (SD)
Ledamot Gert-Håkan Ericsson (MP)

E-post: fornamn.efternamn@bastad.se

Ansvarsområde

Kommunrevisionen är ett kommunaldemokratiskt instrument för att granska, utvärdera och främja effektivitet i verksamheten. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs i nämnder och styrelser.

För varje nämnd och styrelse ska revisionen granska och bedöma ändamålsenligheten, ekonomin, räkenskaperna och den interna kontrollen. Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d v s revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till kommunfullmäktige inför deras prövning och beslut. Den kommunala revisionen är samordnad vilket innebär att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget.

Inriktningsmål
  • Arbetet i revisionen följer kommunallagen och den goda revisionsseden.
  • Integritet och oberoende är honnörsord.
  • Revisionen ska vara en resurs som samtalspartner, idégivare och utvärderare.
  • Stor öppenhet eftersträvas.
  • Revisionsplan fastställs årligen efter en risk- och väsentlighetsanalys.
  • Revisionen ska ha återkommande kommunikation med nämnder/styrelser/bolag.
Auktoriserade revisorer

Revisionen har fr o m 2020 tecknat avtal med auktoriserade revisionsfirman EY i Helsingborg.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!