Click to listen highlighted text!

Kommunstyrelsen

Senast ändrad: 1 feb, 2023

Kommunstyrelsen (KS) arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för de kommunala råden: tillgänglighetsrådet och seniorrådet och utser ordförande till dessa råd. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock inte då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretessärenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, plan- och exploateringsutskott samt kultur- och fritidsutskott (fr om 2023-09-01) bereder ärenden till KS och fattar även beslut i vissa ärenden som är delegerade ifrån KS.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!