Click to listen highlighted text!

Ledamot i fullmäktige

Senast ändrad: 10 sep, 2018

  • Om du som ledamot är förhindrad att närvara ska du i god tid anmäla detta till kommunkansliet, som kallar in ersättare.
  • Två ledamöter ska tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ordföranden bestämmer tid och plats.
  • Alla ledamöter i församlingen har yttrande- och beslutsrätt i ett ärende såvida man inte är jävig.
  • En ledamot som vill avstå från att delta i beslut måste meddela detta innan beslutet fattats.
  • Alla ledamöter i fullmäktige äger rätt att väcka ärenden, inlämna motioner, interpellationer och frågor (se separat avsnitt här intill).
  • Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut och motivera sin reservation ska detta göras skriftligen.

Tänk på att hålla dig till sakfrågan och undvika personangrepp.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!