Click to listen highlighted text!

Kommunala seniorrådet

Senast ändrad: 31 maj, 2023

Rådets arbetsuppgifter är följande:

Det kommunala seniorrådet är ett organ för samråd och ömsesidigt utbyte av information i frågor som rör äldres villkor mellan företrädare för äldreorganisationer och kommunstyrelsen. Rådet är ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte som syftar till att stärka äldres delaktighet och inflytande. Seniorrådet är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen, vilket innebär att rådet inkluderas i kommunstyrelsens årshjul och mötesplanering. Rådet kan lämna synpunkter, väcka frågor, göra ställningstaganden, avge yttranden eller identifiera och påtala områden där kommunstyrelsen bör agera.

Rådet består av upp till nio ledamöter. Åtta ledamöter utses av äldreorganisationer som är verksamma inom kommunen. Organisationerna äger rätt att nominera en person för uppdraget. Föreningar kan, till följd av stort medlemsantal, medges fler representanter av kommunstyrelsen. Äldreorganisationerna äger rätt att byta representanter i rådet. Nya representanter ska alltid utses året efter att allmänna val har genomförts. Äldreorganisationerna har möjlighet att utse ersättare för sina ledamöter. Ersättarna äger samma rätt som ledamot när denne tjänstgör. En ledamot utses av kommunstyrelsen med mandatperiod som följer den för kommunstyrelsen. Den ledamoten är tillika rådets ordförande.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!