Click to listen highlighted text!

Allmänna handlingar

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.

Vilka handlingar är inte offentliga?

En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut. Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om t ex myndighetens verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, intresset att förebygga eller beivra brott eller det allmännas ekonomiska intresse.

Hur får jag ut en allmän handling?

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av handlingen hos myndigheten, och myndigheten ska utan onödiga dröjsmål lämna ut den.

Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot att du betalar en avgift. Säger myndigheten nej till din begäran att få ta del av handlingen har du i regel rätt att få saken prövad.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!