Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 22 jan, 2021

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-22, extra
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-01-22
Protokollet justerat: 2021-01-22
Anslaget publicerat: 2021-01-22
Anslaget uppe till och med:
2021-02-12
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Myndighetsnämnden 2021-01-14
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-14
Protokollet justerat: 2021-01-20
Anslaget publicerat: 2021-01-21
Anslaget uppe till och med:
2021-02-12
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-01-19
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan
Sammanträdesdatum: 2021-01-19
Protokollet justerat: 2021-01-19
Anslaget publicerat: 2021-01-21
Anslaget uppe till och med:
2021-02-13
Förvaringsplats: Rådhuset i Halmstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsen 2021-01-12
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12
Protokollet justerat: 2021-01-19
Anslaget publicerat: 2021-01-20
Anslaget uppe till och med:
2021-02-11
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2021-01-11
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-01-11
Protokollet justerat: 2021-01-19
Anslaget publicerat: 2021-01-19
Anslaget uppe till och med:
2021-02-09
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-08, extra
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-01-08
Protokollet justerat: 2021-01-08
Anslaget publicerat: 2021-01-08
Anslaget uppe till och med:
2021-01-29
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2020-12-15
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-15
Protokollet justerat: 2020-12-18/2020-12-23
Anslaget publicerat: 2021-01-04
Anslaget uppe till och med:
2021-01-25
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2021-01-27

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 27 januari 2021 kl. 13.00. Sammanträdet kommer ske på distans.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19
Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2021

Under 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 27 januari 17 februari 24 mars
Kvartal 2 21 april 19maj 16juni
Kvartal 3 22 september    
Kvartal 4 20 oktober 17november 15 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning
Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!