Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 25 maj, 2022

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-23
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-23
Protokollet justerat: 2022-05-25
Anslaget publicerat: 2022-05-26
Anslaget uppe till och med:
2022-06-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2022-05-19
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-05-19
Protokollet justerat: 2022-05-25
Anslaget publicerat: 2022-05-26
Anslaget uppe till och med:
2022-06-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Protokollet justerat: 2022-05-19
Anslaget publicerat: 2022-05-20
Anslaget uppe till och med:
2022-06-11
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2022-05-11
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-11
Protokollet justerat: 2022-05-18
Anslaget publicerat: 2022-05-18
Anslaget uppe till och med:
2022-06-08
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsen 2022-05-10
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10
Protokollet justerat: 2022-05-13
Anslaget publicerat: 2022-05-14
Anslaget uppe till och med:
2022-06-05
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2022-05-19

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.30.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Kallelsen når du här.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Bildande av biotopskyddsområde inom fastigheten Lya 8:9 i Båstads kommun

Bildande av biotopskyddsområde inom fastigheten Lya 8:9 i Båstads kommun

Beslut om bildande av biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr i Båstads kommun.

Beslutet om biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr i Båstads kommun hålls tillgängligt för berörda på kommunens anslagstavla under perioden 11 februari 2022 till och med den 4 mars 2022.

Meddelande från länsstyrelsen 2022-02-10

Kungörelse från länsstyrelsen 2022-02-03

Beslut från länsstyrelsen 2022-02-03

Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2022

Under 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 19 januari 16 februari 16 mars
Kvartal 2 20 april 19 maj 15 juni
Kvartal 3 21 september    
Kvartal 4 19 oktober 16 november 14 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) mfl, Petersberg i Hemmeslöv

Detaljplanen är utställd under tiden 220510 — 220628. 

 

Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!