Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 23 jul, 2021

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-07-23
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-07-23
Protokollet justerat: 2021-07-23
Anslaget publicerat: 2021-07-23
Anslaget uppe till och med:
2021-08-13
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Socialnämndens presidium 2021-06-23, sekretess
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Protokollet justerat: 2021-06-29
Anslaget publicerat: 2021-06-29
Anslaget uppe till och med:
2021-07-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-24
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-06-24
Protokollet justerat: 2021-06-30
Anslaget publicerat: 2021-07-01
Anslaget uppe till och med:
2021-07-23
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Socialnämnden 2021-06-23, separat protokoll sekretess
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Protokollet justerat: 2021-06-29
Anslaget publicerat: 2021-06-29
Anslaget uppe till och med:
2021-07-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämnden 2021-06-23
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Protokollet justerat: 2021-06-29
Anslaget publicerat: 2021-06-29
Anslaget uppe till och med:
2021-07-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk 

 

Utbildningsnämnden 2021-06-22
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-22
Protokollet justerat: 2021-06-28
Anslaget publicerat: 2021-06-28
Anslaget uppe till och med:
2021-07-19
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-17
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-17
Protokollet justerat: 2021-06-24
Anslaget publicerat: 2021-06-25
Anslaget uppe till och med:
2021-07-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2021-06-16
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-16
Protokollet justerat: 2021-06-23
Anslaget publicerat: 2021-06-24
Anslaget uppe till och med:
2021-07-16
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-06-21
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Protokollet justerat: 2021-06-23
Anslaget publicerat: 2021-06-24
Anslaget uppe till och med:
2021-07-16
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2021-06-09 - extra
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-06-09
Protokollet justerat: 2021-06-21
Anslaget publicerat: 2021-06-21
Anslaget uppe till och med:
2021-07-12
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-06-15
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan
Sammanträdesdatum: 2021-06-15
Protokollet justerat: 2021-06-15
Anslaget publicerat: 2021-06-17
Anslaget uppe till och med:
2021-07-10
Förvaringsplats: Rådhuset, Halmstads kommun
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsen 2021-06-08
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08
Protokollet justerat: 2021-06-11
Anslaget publicerat: 2021-06-12
Anslaget uppe till och med:
2021-07-04
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-06-01
Protokollet justerat: 2021-06-02
Anslaget publicerat: 2021-06-03
Anslaget uppe till och med:
2021-06-25
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2021-06-01
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-06-01
Protokollet justerat: 2021-06-09
Anslaget publicerat: 2021-06-09
Anslaget uppe till och med:
2021-06-30
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2021-06-16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 juni 2021 kl. 18.30. Sammanträdet kommer ske på distans.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19
Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2021

Under 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 27 januari 17 februari 24 mars
Kvartal 2 21 april 19maj 16juni
Kvartal 3 22 september    
Kvartal 4 20 oktober 17november 15 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

Granskning – Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad

Utställd på för granskning under tiden 210428 till och med 210607

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer:

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

Länkar till filmklipp på youtube:

Utmed Köpmansgatan

Vid Köpmansgatan

Vid sydöst fasad

Utmed Tennisvägen

Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!