Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 30 jan, 2023

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Socialnämndens presidium 2023-01-25 - sekretess
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Protokollet justerat: 2023-01-30
Anslaget publicerat: 2023-01-30
Anslaget uppe till och med:
2023-02-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämnden 2023-01-25
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Protokollet justerat: 2023-01-30
Anslaget publicerat: 2023-01-30
Anslaget uppe till och med:
2023-02-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2023-01-24
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-24
Protokollet justerat: 2023-01-30
Anslaget publicerat: 2023-01-30
Anslaget uppe till och med:
2023-02-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-26
Protokollet justerat: 2023-01-26
Anslaget publicerat: 2023-01-27
Anslaget uppe till och med:
2023-02-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-23
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-23
Protokollet justerat: 2023-01-27
Anslaget publicerat: 2023-01-28
Anslaget uppe till och med:
2023-02-19
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2023-01-25
Politiskt organ: Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Protokollet justerat: 2023-01-25
Anslaget publicerat: 2023-01-26
Anslaget uppe till och med:
2023-02-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-01-24
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan
Sammanträdesdatum: 2023-01-24
Protokollet justerat: 2023-01-24
Anslaget publicerat: 2023-01-26
Anslaget uppe till och med:
2023-02-18
Förvaringsplats: Rådhuset i Halmstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunrevisionen (2019-2022) 2023-01-11
Politiskt organ: Kommunrevisionen 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2023-01-11
Protokollet justerat: 2023-01-20
Anslaget publicerat: 2023-01-20
Anslaget uppe till och med:
2023-02-10
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunrevisionen 2023-01-11
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2023-01-11
Protokollet justerat: 2023-01-17
Anslaget publicerat: 2023-01-17
Anslaget uppe till och med:
2023-02-08
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-12
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-12
Protokollet justerat: 2023-01-19
Anslaget publicerat: 2023-01-20
Anslaget uppe till och med:
2023-02-11
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsen 2023-01-10
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10
Protokollet justerat: 2023-01-17
Anslaget publicerat: 2023-01-18
Anslaget uppe till och med:
2023-02-09
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2023-01-25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 25 januari 2023 kl. 18.30.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Under budgetärendet har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.

Kallelsen når du här.

Gösta Sandgren (M)
Ordförande

Mottagningstider 2023, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Från och med den 1 januari 2023 har Nämnden för överförmyndare i samverkan följande
öppettider:

Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00

Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna
handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt
informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter,
Halmstad Direkt.

Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad
Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och
Båstad.

Kontaktuppgifter: tel. 035 – 13 70 00 eller direkt@halmstad.se
Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad.

Mer information finns på www.halmstad.se/godman

Carolina Winkler
Kanslichef

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Severtorp i Båstads kommun
Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2023

Under 2023 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 25 januari 15 februari 22 mars
Kvartal 2 19 april 17 maj 14 juni
Kvartal 3 20 september    
Kvartal 4 25 oktober 15 november 13 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

Antagande av detaljplan – del av Hemmeslöv 5:9, (f.d 6:2) Petersberg, Hemmeslöv

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 november 2022, § 139 och kan överklagas fram till och med den 19 december 2022.

Handlingar

 

 

Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!