Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 10 maj, 2021

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Kommunrevisionen 2021-05-04
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-05-04
Protokollet justerat: 2021-05-10
Anslaget publicerat: 2021-05-10
Anslaget uppe till och med:
2021-05-31
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-29
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-04-29
Protokollet justerat: 2021-05-05
Anslaget publicerat: 2021-05-06
Anslaget uppe till och med:
2021-05-28
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Socialnämndens presidium 2021-04-28
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Protokollet justerat: 2021-05-03
Anslaget publicerat: 2021-05-03
Anslaget uppe till och med:
2021-05-24
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämnden 2021-04-28
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Protokollet justerat: 2021-05-03
Anslaget publicerat: 2021-05-03
Anslaget uppe till och med:
2021-05-24
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2021-04-27
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Protokollet justerat: 2021-04-30
Anslaget publicerat: 2021-04-30
Anslaget uppe till och med:
2021-05-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2021-04-21
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-04-21
Protokollet justerat: 2021-04-28
Anslaget publicerat: 2021-04-29
Anslaget uppe till och med:
2021-05-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-26
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-26
Protokollet justerat: 2021-04-29
Anslaget publicerat: 2021-04-30
Anslaget uppe till och med:
2021-05-22
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Styrelsen för Båstad Kommunhus AB 2021-04-28
Politiskt organ: Styrelsen för Båstad Kommunhus AB
Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Protokollet justerat: 2021-04-28
Anslaget publicerat: 2021-04-28
Anslaget uppe till och med:
2021-05-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunrevisionen 2021-04-14
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-04-14
Protokollet justerat: 2021-04-22
Anslaget publicerat: 2021-04-22
Anslaget uppe till och med:
2021-05-14
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: – 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-13
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-04-13
Protokollet justerat: 2021-04-15
Anslaget publicerat: 2021-04-16
Anslaget uppe till och med:
2021-05-08
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Socialnämndens presidium 2021-04-15 - sekretess
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2021-04-15
Protokollet justerat: 2021-04-15
Anslaget publicerat: 2021-04-15
Anslaget uppe till och med:
2021-05-06
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-15
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-15
Protokollet justerat: 2021-04-21
Anslaget publicerat: 2021-04-22
Anslaget uppe till och med:
2021-05-14
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2021-04-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 21 april 2021 kl. 18.30. Sammanträdet kommer ske på distans.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Under ärendet Årsredovisning 2020 för Båstads kommun har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. I så fall är man välkommen till kommunhuset. 

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19
Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2021

Under 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 27 januari 17 februari 24 mars
Kvartal 2 21 april 19maj 16juni
Kvartal 3 22 september    
Kvartal 4 20 oktober 17november 15 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

Granskning – Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad

Utställd på för granskning under tiden 210428 till och med 210607

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer:

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

Länkar till filmklipp på youtube:

Utmed Köpmansgatan

Vid Köpmansgatan

Vid sydöst fasad

Utmed Tennisvägen

Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!