Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 16 sep, 2021

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Kommunrevisionen 2021-09-07
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2021-09-07
Protokollet justerat: 2021-09-15
Anslaget publicerat: 2021-09-15
Anslaget uppe till och med:
2021-10-06
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsen 2021-09-14
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Protokollet justerat: 2021-09-15
Anslaget publicerat: 2021-09-16
Anslaget uppe till och med:
2021-10-08
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-02
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-09-02
Protokollet justerat: 2021-09-07
Anslaget publicerat: 2021-09-08
Anslaget uppe till och med:
2021-09-30
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-08-31
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan
Sammanträdesdatum: 2021-08-31
Protokollet justerat: 2021-08-31
Anslaget publicerat: 2021-08-31
Anslaget uppe till och med:
2021-09-25
Förvaringsplats: Rådhusets, Halmstads kommun
Digitalt protokoll:

 

Socialnämnden 2021-08-25
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-08-25
Protokollet justerat: 2021-08-30
Anslaget publicerat: 2021-08-30
Anslaget uppe till och med:
2021-09-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Socialnämnden 2021-08-25 - sekretess
Politiskt organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-08-25
Protokollet justerat: 2021-08-30
Anslaget publicerat: 2021-08-30
Anslaget uppe till och med:
2021-09-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-23
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-08-23
Protokollet justerat: 2021-08-27
Anslaget publicerat: 2021-08-28
Anslaget uppe till och med:
2021-09-19
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Socialnämndens presidium 2021-08-25 - sekretess
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2021-08-25
Protokollet justerat: 2021-08-30
Anslaget publicerat: 2021-08-30
Anslaget uppe till och med:
2021-09-20
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Socialnämndens presidium 2021-08-25 - omedelbar justering, sekretess
Politiskt organ: Socialnämndens presidium
Sammanträdesdatum: 2021-08-25
Protokollet justerat: 2021-08-25
Anslaget publicerat: 2021-08-26
Anslaget uppe till och med:
2021-09-16
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-19
Politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-08-19
Protokollet justerat: 2021-08-25
Anslaget publicerat: 2021-08-26
Anslaget uppe till och med:
2021-09-17
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsen 2021-08-17
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-08-17
Protokollet justerat: 2021-08-24
Anslaget publicerat: 2021-08-25
Anslaget uppe till och med:
2021-09-16
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2021-09-22

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 22 september 2021 kl. 18.30. Sammanträdet kommer ske på distans.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Kallelsen når du här.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun

Begäran om tillhandahållande av handling, Dnr 511-8925-2019

Bifogat förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun ska hållas tillgängligt för berörda på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på Kommunhuset under tiden den 20 augusti 2021 till och med den 1 oktober 2021.

Bevis om tillhandahållandet av handlingarna återförväntas senast den 15 oktober 2021.

Anslagstavla
Beslut om kungörelsedelgivning
Föreläggande 2021-08-12

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Mottagningstider 2021, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19
Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2021

Under 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 27 januari 17 februari 24 mars
Kvartal 2 21 april 19maj 16juni
Kvartal 3 22 september    
Kvartal 4 20 oktober 17november 15 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning

Granskning – Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl, Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Utställd på för granskning under tiden 210915 till och med 211020

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer:

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

 

Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!