Click to listen highlighted text!

Öppna jämförelser

Senast ändrad: 10 mar, 2022

I SKL’s öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser görs inom en mängd områden. Länkar till de olika områdena hittar du i högra kolumnen.

Syftet med Öppna jämförelser

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer – helt enkelt vad man får för pengarna.

Källa: skl.se

Click to listen highlighted text!