Miljö- och klimatarbete

Båstads kommun vill vara med och medverka till ett hållbart samhälle. Kommunens olika verksamheter arbetar brett inom området miljö och klimat.

Miljö- och klimatplan

Förvaltningen har fått i uppdrag att skapa ett nytt miljö- och energiprogram med handlingsplan för kommunen. Arbetet med att ta fram programmet pågår. Programmet ska styra och vägleda kommunens miljö- och klimatarbete.

Målen grundar sig på FN:s Agenda 2030, nationella miljömål och en översyn av det senaste programmet. Programmet och handlingsplanen är en del av Båstads kommuns vision ”ett bättre sätt att leva” och kommunens mål för hållbar utveckling: en rik natur- och kulturmiljö och klimatsmart arbete för ett hållbart samhälle.

Miljöbokslut

År 2018 gjordes det första miljöbokslutet i kommunen. I miljöbokslutet redovisas det arbete som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Bokslutet lyfter fram höjdpunkter från året som gått och kan även fungera som vägledning i budgetarbetet när prioriteringar behöver göras. Syftet med bokslutet var också att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.

Miljöbokslutet tar sin utgångspunkt i kommunens Miljö- och energiprogram 2012-2022.

Energiplan

Förvaltningen har också i uppdrag att skapa en energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Arbetet sker i samarbete med Energikontor Syd.

A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow är Nordens största digiloga hållbarhetsevent. Hösten 2024 arrangerar Båstads kommun, tillsammans med Bjäre kraft, Backahill och Båstad turism och Näringsliv en hubb i samband med eventet. På hubben träffas vi och lyssnar på experter på området, lära känna varandra och utveckla samarbeten för att driva på omställningen. Konferensen hålls för elfte gången och årets tema är dissonans.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: