Click to listen highlighted text!

Årsredovisning

Senast ändrad: 17 jun, 2021

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunstyrelsen. Årsredovisningen är en redogörelse av den verksamhet som bedrivits under året. Bland annat beskrivs ekonomiska utfall, personalförhållanden, miljöredovisning samt verksamhetsberättelser där verksamheterna berättar vad de arbetat med under året.

 

Rapporter

Click to listen highlighted text!