Click to listen highlighted text!

Miljöbokslut

Senast ändrad: 22 apr, 2021

På denna sida kan du ta del av Båstads kommuns miljöbokslut. I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ger en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Bokslutet lyfter också fram höjdpunkter från året som gått. Miljöbokslutet kan även fungera som vägledning i budgetarbetet när prioriteringar behöver göras och syftar också till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!