Click to listen highlighted text!

Mål, ekonomi och budget

Senast ändrad: 9 sep, 2021

Vi arbetar mot kommunfullmäktiges mål

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra fokusområden:

Fokusområde Medborgaren

  • Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
  • Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad
  • Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna
  • Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling

  • Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande
  • Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat
  • Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren

  • Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Fokusområde Hållbar ekonomi

  • Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Budget

Arbetet med att göra en budget för 2021 har varit ovanligt svårt och osäkert på grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2021.

Budget 2021 och plan 2022-2023

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunstyrelsen. Årsredovisningen är en redogörelse av den verksamhet som bedrivits under året. Bland annat beskrivs ekonomiska utfall, personalförhållanden, miljöredovisning samt verksamhetsberättelser där verksamheterna berättar vad de arbetat med under året.

Årsredovisning 2020 (PDF)

Rapporter

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!