Click to listen highlighted text!

Mål, ekonomi och budget

Senast ändrad: 2 nov, 2023

Vi arbetar mot kommunfullmäktiges mål

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra fokusområden:

Fokusområde Medborgaren

  • Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
  • Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad
  • Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna
  • Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling

  • Mål 5: Båstads kommun arbetar proaktivt för ett socialt hållbart samhälle där alla med arbetsförmåga är självförsörjande.
  • Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.
  • Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren

  • Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Fokusområde Hållbar ekonomi

  • Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Budget

2024 kommer bli ett tufft år för alla kommuner och regioner. Ökad inflation, höga stigande räntor och den temporärt kraftigt ökade pensionskostnaden slår hårt mot kommunens ekonomi. Långsiktigt eftersträvar kommunen ett överskottsmål på minst tre procent. Budgetåret 2024 kommer kommunen inte nå upp till det långsiktiga treprocentsmålet. Beräknat resultat för 2024 är ett överskott med 1,4 miljoner kronor.

Ökade priser påverkar nämndernas budget dessutom står kommunerna inför demografiska utmaningar. Andelen äldre ökar snabbare än andelen i arbetsför ålder därav behövs ett fortsatt arbete med att effektivisera verksam­heterna för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning.

Båstads kommun har under planperioden ett investeringsbehov som till stor del beror på  de demografiska förändringarna. Den största investeringen under planperioden är ett nytt äldreboende.

Budget 2024 och plan 2025-2026

Budget 2023 och plan 2024-2025

 

 

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunstyrelsen. Årsredovisningen är en redogörelse av den verksamhet som bedrivits under året. Bland annat beskrivs ekonomiska utfall, personalförhållanden, miljöredovisning samt verksamhetsberättelser där verksamheterna berättar vad de arbetat med under året.

Årsredovisning 2022 (PDF)

Rapporter

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!