Click to listen highlighted text!

Externfinansierade projekt

Senast ändrad: 8 aug, 2019

Båstads kommun är engagerade i flertalet externfinansierade projekt. Läs nedan om de tre största:

LIFE

Ett projekt i samarbete med NSR AB och Gaia Biomaterials AB för att ersätta icke-förnybara och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial med ett nytt innovativt och fossilfritt material Biodolomer®

Läs mer: Biodolomer for LIFE

SCA

SCA = Smart Cities Accelerator arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på innovativ (klok) användning av energi och integrerade datasystem. SCA analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Samtidigt har vi fokus på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

Läs mer: Smart Cities Accelerator

Fossilbränslefria kommuner i Norra och Södra Skåne

Under 2016-2018 ska tio skånska kommuner arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum. Arbetet är uppdelat i två projekt och leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Läs mer: Fossilbränslefria kommuner

DigiLitt

DigiLitt.kom är ett projekt som ägs av Kommunförbundet Skåne utförs i nio sydsvenska kommuner; Båstad, Landskrona, Kävlinge, Trelleborg, Sjöbö, Hässleholm, Hörby, Kristianstad och Sölvesborg.  Projektet pågår mellan den 1 mars 2018 och den 29 februari 2020.

Det övergripande syftet med projektet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna i kommunerna. Digital litteracitet definieras som en medvetenhet, en attityd hos en människa och hennes förmåga att på ett lämpligt sätt använda digitala verktyg för att identifiera, hantera, integrera, utvärdera och analysera digitala resurser, bygga ny kunskap samt kommunicera med andra i specifika situationer.

Båstads kommun kommer inom ramen för projektet utforma en utbildning som riktar sig till medarbetare på kommunens särskilda boenden för äldre. Syftet med utbildningen är att utifrån ett klart, tydligt och seriöst perspektiv förmedla grundläggande kunskaper om de digitala verktygens förtjänster och nackdelar samt väcka lusten att arbeta på delvis nya sätt. Utbildningssatsningen handlar om att ge medarbetarna underlag till att formulera svaret på frågan ”What´s in it for me?”.

Click to listen highlighted text!