Click to listen highlighted text!

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Senast ändrad: 25 aug, 2021 | Nyhet

Under slutet av augusti och början av september kommer kommunen med hjälp av konsulter att genomföra en översiktlig bebyggelseinventering i Torekovs tätort med omnejd. Två bebyggelseantikvarier kommer att ta sig runt i orten och utifrån sin expertis bedöma och fotografera byggnader.

Syftet är att uppdatera kunskaperna om bebyggelsens kulturmiljövärden på orten och är ett viktigt underlag i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet görs som en del i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen i Torekov.

Mer om den pågående inventeringen och den fördjupade översiktsplanen

Click to listen highlighted text!