Click to listen highlighted text!

Information om coronavirus (covid-19)

Senast ändrad: 26 aug, 2021

Här hittar du Båstads kommuns samlade information och svar på vanliga frågor om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Information about coronavirus and covid-19 in other languages

 

Så arbetar Båstads kommun

Kommunens krisledningsorganisation är aktiverad och alla verksamhetsområden arbetar för att säkerställa att kritiska samhällsfunktioner kan upprätthållas och påverkas så lite som möjligt utifrån nuläge och eventuella händelseutvecklingar. Löpande omvärldsbevakning av händelseutvecklingen och avstämningar görs internt med berörda verksamheter för att identifiera samverkans-, resurs- och åtgärdsbehov.
 
På regional nivå samverkar kommunen löpande med Länsstyrelsen i Skåne län och Smittskydd Skåne / Region Skåne i samverkan med övriga kommuner i Skåne. På de regionala avstämningarna får kommunen även ta del av uppdateringar från nationell nivå från framförallt Folkhälsomyndigheten men även från andra ansvariga myndigheter.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Från och med den 1 juni tas de första stegen för att avveckla de svenska coronarestriktionerna. Den 15 juli togs en rad ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärderna.

Ta del av en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu och som påverkar dig som individ.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner. 

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

Nyheter om coronaviruset från Båstads kommun

Här kan du ta del av alla nyheter som vi publicerat extern om coronaviruset. 

Ta del av Båstads kommun nyheter om coronaviruset

Ta del av Båstads kommuns informationsmaterial om corona

Annonser

Broschyr

Filmer

Radio

Sociala medier

Se upp för bedrägeriförsök i samband med vaccination

Enligt polisen.se utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot covid-19. Bedragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din region, och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal.

Folkhälsomyndigheten och Region Skånes verksamheter ringer aldrig upp och begär inloggningsuppgifter, eller att man via telefon ska logga in med bankdosa eller mobilt bank-ID. Lämna därför aldrig ut dina uppgifter till okända som kontaktar dig.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

 • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
 • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
 • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
 • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
 • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet. (Källa polisen.se)

Polisen visar: Så här kan ett telefonbedrägeri gå till

Läs mer: Bedragare påstår att de är från 1177 Vårdguiden

Utbildning

Till dig som är elev eller vårdnadshavare vid skola och förskola

Informationen uppdaterad den 30 mars 2021

Efter påsklovet återgår eleverna i den kommunala gymnasieskolan till närundervisning. Beslutet fattades av utbildningsnämnden i Båstads kommun efter beskedet om att Folkhälsomyndighetens rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april.

Läs mer info om den upphörda rekommendationen i en nyhet från Folkhälsomyndigheten här

Informationen uppdaterad den 22 januari 2021

Under fredagen den 22 januari beslutade Utbildningsnämndens arbetsutskott i Båstads kommun att gymnasieskolan övergår till växelvis undervisning, med viss undervisning i klassrummet och viss fjärrundervisning, från och med den 25 januari. Beslutet gäller till och med den 1 april.

Från och med måndag 25 januari öppnar även Kulturskolan upp med vissa anpassningar.

Informationen uppdaterad den 11 januari 2021

Från och med måndag 11 januari kommer grundskolans högstadier i Båstads kommun att gå över till fjärrunderundervisning. Beslutet fattades av Utbildningsnämndens arbetsutskott fredagen den 8 januari.

I samband med att regeringen skärpte en rad restriktioner i december inför jul och nyår togs även nedan lokala beslut den 21 december för verksamheter i Båstads kommun:

 • Gymnasieskolan förlänger distansundervisningen fram till 24 januari.
 • Fritidsgårdarna håller stängt från den 23 december till den 24 januari.

Informationen uppdaterad 1 december 2020.

Från och med den 1 december uppmanar Folkhälsomyndigheten att alla, även yngre barn och elever, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 ska stanna hemma. Rekommendationen gäller barn och elever inom förskola, fritidshem och grundskola.

Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
Båstads kommuns skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi värnar om allas hälsa och gör det vi kan för att minska smittspridningen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här

 

Frågor och svar om förskolans verksamhet

Vilka åtgärder vidtas i Båstads kommun för att minska risken för smittspridning i förskolan?

Förskolorna i Båstads kommun har anpassat verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Bland annat arbetar man för goda hygienrutiner och lägger delar av verksamheten utomhus i fall då det är möjligt. Rutinerna för hämtning och lämning har också setts över. Hör av dig till den förskola där du har barn för att veta mer om åtgärderna på skolan. Via Unikum kan du också hålla dig uppdaterad med information från din förskola.

Du hittar mer information om förskolorna och kontaktuppgifter här

Vad är viktigt att tänka på som vårdnadshavare av barn på förskolan?

Det är bland annat viktigt att du håller avstånd när du lämnar och hämtar och inte kommer till förskolan när du är sjuk. Hör av dig till den förskola där du har barn för att veta mer. Via Unikum kan du också hålla dig uppdaterad med information från din förskola.

Du hittar mer information om förskolorna och kontaktuppgifter här

När ska mitt barn vara hemma från förskolan?

Hos Folkhälsomyndigheten finns information om när barn behöver vara hemma från förskolan. Du hittar informationen hos Folkhälsomyndigheten här

När kan mitt barn komma tillbaka till förskolan?

Hos Folkhälsomyndigheten finns information om när ditt barn kan komma tillbaka till förskolan. Du hittar informationen hos Folkhälsomyndigheten här

 

Frågor och svar om grundskolans verksamhet

Vilka åtgärder vidtas i Båstads kommun för att minska risken för smittspridning i grundskolan?

Båstads kommuns skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi värnar om allas hälsa och gör det vi kan för att minska smittspridningen.

Du som är elev eller vårdnadshavare kan kontakta den egna skolan för mer information om de åtgärder som vidtas.

Du hittar mer information om grundskolorna och kontaktuppgifter här

När bör en elev i grundskolan stanna hemma?

Hos Folkhälsomyndigheten finns information om när en elev i grundskolan bör stanna hemma. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten här

Kan barn gå till skolan om någon i hushållet har konstaterats med smitta av covid-19?

Hos Folkhälsomyndigheten finns information om vad som gäller när det finns bekräftad smitta i hemmet. Du hittar informationen hos Folkhälsomyndigheten här

Frågor och svar om gymnasieskolans verksamhet

Vilka åtgärder vidtas i Båstads kommun för att minska risken för smittspridning på gymnasiet?

Båstads kommuns skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi värnar om allas hälsa och gör det vi kan för att minska smittspridningen.

Du som är elev eller vårdnadshavare kan kontakta den egna skolan för mer information om de åtgärder som vidtas.

Du hittar mer information om gymnasieskolorna och kontaktuppgifter här

Vad är viktigt att tänka på för elever som studerar på distans?

Nedan följer några tips för att skapa en bra studiemiljö i hemmet och underlätta i distansstudierna:

Ett tips är att hålla fast vid de rutiner som vanligen följs, som att göra sig i ordning för dagen på morgonen och ta pauser och raster precis som i skolan. För att tydliggöra att skoldagen startar kan det exempelvis också vara en idé att börja dagen med en kort promenad innan studierna börjar. Det är även av vikt att sitta bra på en plats med bland annat bra ljus och ett bord i rätt höjd.

Vid frågor om distansstudierna var vänlig kontakta din gymnasieskola.

Du hittar mer information om gymnasieskolorna och kontaktuppgifter här

Vård och omsorg

Förebyggande åtgärder - när ska jag stanna hemma?

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nya i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Känner du dig sjuk – stanna hemma!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Till dig som är i riskgrupp eller är 70 år och äldre

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

70 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Andra riskfaktorer

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

Enbart högt blodtryck ser inte ut att öka risken alls enligt den brittiska studien som nämns ovan, och finns därför inte längre med på listan. Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Till oroliga barn, unga, vuxna och äldre

BRIS

Just nu är det många som hör av sig till Bris (Barnens rätt i samhället) för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt (många gör det), speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning.

Här kan du läsa svaren på några av de frågor BRIS får

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Att prata med barn om coronaviruset

Telefonnummer till BRIS som barn och unga kan ringa: 116 111

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten om Corona på olika språk

Till dig som känner oro, ångest eller upplever våld och övergrepp

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter både föräldrar, barn och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Med anledning av coronapandemin har Sveriges kommuner och regioner, SKR, därför tagit initiativ till en stödlista med tips på olika former av aktiviteter i kristid. För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Stödlistor med råd och tips

Råd och stöd för barn och föräldrar

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder

Råd och stöd för äldre

Känner du dig orolig och inte har någon att prata med?

Du kan vända dig till din vårdcentral för att söka samtalsstöd eller öppenvårdsinsatser från kommunen.

Ring socialtjänstens mottagning 0431-777 03, öppet mån/ons/tors 08.30-12.00 och tis/tors 13.00 – 16.00, eller mejla till mottagningeniof@bastad.se och önska råd och stöd, därefter kommer mottagningen att skicka en remiss till öppenvårdsbehandlarna inom kommunen.

Beställ självtest på 1177.se

Från och med den 3 juli kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte.

Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på 1177.se.

Självtestet måste hämtas ut och lämnas in av ett ombud, eftersom den som ska göra testet annars riskerar att sprida covid-19.Provsvaret kommer efter 1-3 dagar på 1177.se. Den som får ett positivt provsvar och som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.

Här kan du läsa mer om självtestet och hur du beställer

Kommunens verksamheter

Ändrade öppettider/stängda verksamheter

Uppdaterad information den 15 juli 2021

I takt med att smittspridningen minskar har regeringen tagit fram en plan för att stegvis trappa ned coronavirus-restriktionerna. Från och med den 15 juli tas de regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer bort, vilket möjliggör för öppning av kommunhuset.

Kommunhuset kommer för närvarande att vara öppet måndag till fredag klockan 08.00-12.00. Du kan fortsatt boka besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.


Uppdaterad information den 8 februari 2021

Måndagen den 8 februari klockan 13 öppnar biblioteket i Båstad försiktigt upp för besökare. Läs mer på bastad.se

Onsdagen den 3 februari öppnades kommunens fritidsgårdar igen. Fritidsgårdarna har varit stängda sedan december 2020 då kommunens ledningsgrupp tog beslut om att man skulle hålla stängt mellan den 23 december och den 24 januari 2021, detta med anledning av smittspridningen av covid-19. Läs mer på bastad.se

Uppdaterad information den 21 december

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Läs mer på Folkhälsomyndigheten om de skärpta restriktionerna. 

Den 27 oktober tog ledningsgruppen lokala beslut för verksamheter i Båstads kommun. Med anledning av de nya skärpta restriktionerna har dessa nu anpassats med ett antal beslut som gäller fram till 24 januari 2021. Resterande beslut nedan gäller fram till 30 juni 2021 om inte annat anges.

De lokala besluten och de verksamheter som påverkas är:

 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök.
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök.
 • Café Biblos håller stängt.
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter.
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Samtliga kommunala idrottsanläggningar hålls stängda för allmänheten, även för barn och ungdomar, fram till den 24 januari.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Gymnasieskolan förlänger distansundervisningen fram till 24 januari.
 • Fritidsgårdarna håller stängt fram till den 24 januari.
 • Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

 

Uppdaterad information 14 december 2020

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskrifterna gäller till och med den 30 juni 2021.

Det innebär att de lokala beslut som fattades av Båstad kommuns ledningsgrupp den 27 oktober kommer att förlängas under samma tidsperiod. Besluten kan komma att anpassas utifrån smittspridning och eventuella ändringar från myndigheter och regeringen.

Verksamheter som påverkas är:

 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök.
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök.
 • Café Biblos håller stängt.
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter.
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

Uppdaterad information 28 oktober 2020

Båstads kommuns ledningsgrupp har fattat beslut om att stänga ett flertal verksamheter från och med den 29 oktober. Anledningen är en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset. I Båstads kommun innebär detta att ett flertal verksamheter påverkas från och med den 29 oktober.

Verksamheter som påverkas är:

 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök
 • Café Biblos håller stängt
 • Öppna förskolan stängs
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Vissa besök kan ske bakom plexiglas. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in minst till den 17 november 2020 med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Läs mer i nyheten här

Uppdaterad information 27 oktober 2020

Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen. Detta innebär bland annat att:

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Läs mer i nyheten här

Uppdaterad information 13 mars 2020

På grund av coronautvecklingen har Båstads kommun beslutat att införa besöksrestriktioner vid särskilt boende från och med 13 mars 2020. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning.

Syftet med åtgärden är att hindra eventuell smittspridning hos vård- och omsorgstagare. Besökare kommer med hänsyn till våra äldre och andra sköra personer inte att få tillträde till boendet.

Båstads kommun väljer även att vidta mer åtgärder för sina medarbetare i syfte om att hindra smittspridning:

Möten

Var och en gör en bedömning om möten helt eller delvis kan arrangeras i digitala kanaler t.ex. via telefon- eller videosamtal.

Tjänsteresor (konferenser, utbildningar, nätverksträffar och liknande)

Samtliga tjänsteresor ställs in med undantag för de som bedöms vara verksamhetskritiska.

Evenemang

Rådande lagstiftning avseende större evenemang gäller. Beslut gällande genomförandet av publika evenemang som kommunen ansvarar för fattas från fall till fall.

Evenemang som inte bedöms verksamhetskritiska eller centrala för demokratiska processer skjuts fram.

Avlösarservice och ledsagning begränsas de kommande veckorna

På grund av utökade restriktioner för personal i arbete så prioriterar Vård och Omsorg att utföra omvårdnadsarbete hos de äldre i vår kommun. Det innebär att det kommer bli begränsning avseende avlösarservice i hemmet. Även ledsagning till sociala aktiviteter kan begränsas. De äldre som berörs av detta kommer att få information via sin hemvård.

Mötesträffar ställs in

Mötesträffarna med socialt innehåll är inställda från och med måndag 16 mars. Detta gäller måndagsträffarna på Ängahällan, tisdagsträffarna på Smedjan, onsdagsträffarna på Hörnan och torsdagsträffarna på Vången.

Till dig som vill hjälpa till eller behöver hjälp

Behöver du hjälp – ta hjälp av kommunens volontärverksamhet helt gratis!

Tillhör du någon av de riskgrupper som enligt Folkhälsomyndigheten har störst risk att bli allvarligt sjuk om du smittas av covid-19, coronaviruset? Få hjälp av en volontär – helt gratis!

Saknar du några livsmedel hemma? Vill du låna en bok på biblioteket? Behöver du hjälp med något annat ärende?

Tveka inte att höra av dig antingen genom att ringa: 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller gör en ansökan via webbformulär.

Du kan ansöka genom att fylla i formuläret direkt här nedan:

Ansökan om att få hjälp av en volontär

 

Verification

Vill du bli volontär?

Gör en frivillig insats och hjälp en medmänniska! Ansök om att bli volontär för Båstads kommun via webbformulär

 

 

Till dig som arbetar i kommunens verksamheter

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. 

Vård- och omsorgsboende

Uppdaterad information 4 juni 2021

Från och med den 7 juni 2021 är visir inte längre ett krav vid all patientnära vård utan används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten.
Skyddseffekten av vaccination bedöms vara god och vi ser ett minskat antal utbrott och smittspridning inom personalgrupper. Detta motiverar att visir som extra smittförebyggande åtgärd vid all patientnära vård kan tas bort enligt ett uppdaterat Regiondirektörsbeslut. Se www.vardgivare.skane.se för mer information. 

Den 25 februari kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19. Två veckor efter andra dosen kan nu den som har vaccinerats träffa symtomfria anhöriga och komma dem nära. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens webbplats

I Båstads kommun har rutiner tagits fram för att göra besöken på de särskilda boendena så säkra som möjligt. Detta gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

Förutsättningarna för besök är samma oavsett om besökaren är vaccinerad eller ej.

Förutsättningar för besök till vård och omsorgstagare som inte är vaccinerade:

 • Besöken kan företrädesvis ske utomhus eller inomhus i avsett besöksutrymme alternativt i den boendes egen lägenhet.
 • Symtomfri besökare ska kontakta avdelningen för att boka besöket i samråd med personal. Alla besök tidsbokas.
 • Max två besökare åt gången för att kunna hålla avstånd.
 • Personalen behöver känna till gällande besöksrutiner, hur de ska agera och vart de ska vända sig om de upplever att besöken inte sker på ett säkert sätt.
 • Besökaren ska både vid bokning av besöket men även väl på plats vid besök, få information om gällande rutiner.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna samt använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet.
 • Väl inne i vårdtagarens lägenhet finns inget krav på att skyddsutrustning används men besökaren uppmanas att hålla avstånd till den de besöker.
 • Besökare mottages av personal vid ankomst samt följes ut ur boendet vid avfärd.
 • Besökare till icke-vaccinerade vård- och omsorgstagare fyller i en Hälsodeklaration.
 • Besökare får inte vistas i allmänna lokaler utan endast på överenskommen plats.

Förutsättningar för besök till vård och omsorgstagare som är vaccinerade:

 • Symtomfri besökare bokar besök till respektive avdelning liksom tidigare.
 • Antal besökande på avdelningen bokas utifrån verksamhetens omständigheter så att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa anhöriga ut efter besöket.
 • Personalen följer alltid besökare till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna samt använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet. Väl inne i vårdtagarens lägenhet finns inget krav på att skyddsutrustning används.
 • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.

Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. Därför är det viktigt att behålla de smittskyddsåtgärder och allmänna rekommendationer som redan finns på plats från Folkhälsomyndigheten. Dessa åtgärder fortsätter gälla både för de som är vaccinerad och de som inte är vaccinerade.

Därför är det viktigt att vi fortsätter träffa äldre och personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Vid minsta symtom – avstå från att träffa andra!

 

Samhälle

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 pågår just nu i Skåne. Vaccinet är gratis för alla. Du som är 16 år eller äldre kan vaccinera dig mot covid-19. Det gäller även om du fyller 16 år senare i år.

Boka tid hos en av vaccinationsmottagningarna

Det finns minst en vaccinationsmottagning i varje skånsk kommun. Du väljer själv var du vill vaccinera dig, men tänk på att du behöver ta både din första och andra dos på samma ställe. 

Lediga vaccinationstider

Om du är vaccinerad

Två veckor efter den andra dosen kan du lämna hemmet även om en annan person i hushållet har covid-19. Vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Här kan du läsa mer om efter vaccinationen

Läs mer:

Vaccination mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Nu gäller den nya pandemilagen

Pandemilagen

Sedan den 10 januari gäller den nya pandemilagen. Med stöd av den pandemilagen har regeringen beslutat om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Läs mer: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret

Enligt pandemilagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs mer: Tillsyn av den tillfälliga lagen

Frågor och svar om lagen

Läs mer: FAQ om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser

 

 

Munskydd

Uppdaterad info augusti 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken. Däremot kan du behöva använda munskydd på andra ställen, till exempel inom vården.

Hur du använder munskydd på ett säkert sätt

Uppdaterad info januari 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att använda munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller för resor som sker vardagar klockan 7–9 och 16–18. Det nya rådet om munskydd gäller från och med den 7 januari 2021.

Resenärer ansvarar för att ha med sig eget munskydd, helst CE-märkt. Företagen som bedriver kollektivtrafiken rekommenderas dock att se till att det finns munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget.

Rådet riktar sig till personer från gymnasieåldern (födda 2004 och tidigare) och äldre.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens nyhet om munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens information om att använda munskydd

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om vaccination mot covid-19

 

Information till företag och föreningar

Uppdaterad information 15 juli 2021

Den 15 juli gjordes en rad ytterligare anpassningar av coronavirus-restriktionerna, enligt planen för avvecklingen av restriktionerna. 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner. 

Coronapandemin – detta gäller just nu.

Uppdaterad information 1 juni 2021

Från och med den 1 juni tas de första stegen för att avveckla de svenska coronarestriktionerna.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner. 

Coronapandemin – detta gäller just nu.

Uppdaterad information 28 april 2021

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.
Förändringarna sker efter en justering i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Folkhälsomyndigheten: Barn och unga kan spela matcher utomhus

Uppdaterad information mars 2021

Från och med den 6 mars gäller nya regler för för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. 

Uppdaterad information den 8 februari 2021

Folkhälsomyndigheten öppnar nu för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Förändringen börjar att gälla den 6 februari. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad information den 25 januari 2021

Från och med måndagen den 25 januari öppnas våra idrotts- och gymnastiklokaler upp för träning i föreningsverksamhet för barn och ungdomar upp till och med 15 år (födda 2005 och senare).

Vi ber våra föreningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dessa träningar och att föreningarnas medlemmar i möjligaste mån kommer ombytta till träningarna.

Båstads kommun uppmanar samtidigt våra föreningar att, om det är genomförbart, arrangera träning utomhus för ungdomar från 15 år och uppåt (födda 2004 och tidigare).

Uppdaterad information den 23 dec 2020

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten om de skärpta restriktionerna
Läs mer: Nyhet från Folkhälsomyndigheten – Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln
Läs mer: Nyhet från från Folkhälsomyndigheten – Möjligt att fortsätta träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar

Uppdatering: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar (16 april 2020)

Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar:

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • trängsel mellan människor undviks.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens ändring av de allmänna råden.

Tänk på att alla individer har ett personligt ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Läs hela nyheten här

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas samt markera avstånd i exempelvis köer.

Alla arbetsplatser i Båstads kommun förväntas uppfylla de allmänna råd om att möjliggöra för sin personal att:

– hålla avstånd till varandra

– regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten, eller annars använda handsprit

– arbeta hemifrån

– undvika onödiga resor i arbetet samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Verksamheter inom handeln bör:

– begränsa antal kunder som vistas i en lokal samtidigt

– ta fram alternativa lösningar till kassaköer, eller markera hur långt kunderna ska stå mellan varandra

Föreningar bör:

– om möjligt, undvik möten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar bör:

– se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks

– håll träningar och andra aktiviteter utomhus

– skjut upp matcher

– begränsa antal åskådare och undvik trängsel

– undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Regler på serveringsställen (caféer, restauranger och barer)

Uppdaterad information 15 juli 2021

Den 15 juli gjordes en rad ytterligare anpassningar av coronavirus-restriktionerna, enligt planen för avvecklingen av restriktionerna.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner. 

Coronapandemin – detta gäller just nu.

Uppdaterad information 1 juni 2021

Från och med den 1 juni tas de första stegen för att avveckla de svenska coronarestriktionerna.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Coronapandemin – detta gäller just nu.

Regeringen förlänger nationella restriktioner (210121)

Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Detta förbud kommer att förlängas till och med 7 februari 2021.

Läs mer: Regeringen förlänger nationella restriktioner

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen (201218)

• Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
• Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten om de skärpta restriktionerna
Läs mer: Nyhet från Folkhälsomyndigheten – Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (201223)

Nya regler för serveringen av alkohol (201125)

Från den 20 november 2020 fram till den 28 februari 2021 är det förbjudet för serveringsställen, som bland annat restauranger och barer, att servera alkohol mellan kl. 22.00-11.00 enligt beslut från regeringen. Folköl omfattas inte av detta beslut. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen av Covid-19.

Läs mer om vad som gäller i nyheten på bastad.se

Viktig information till serveringstillfällen (201103)

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Läs mer om de nya föreskrifterna på Folkhälsomyndigheten.se

Viktig information till serveringstillfällen (200701)

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft, lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Syftet med den nya lagstiftningen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Kommunerna ska utöva tillsyn enligt lagen. I tillsynen ingår att besöka serveringsställen för att säkerställa att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra trängsel. Enligt lagen är du som driver ett serveringsställe skyldig att:

1. Vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till.

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar. I vissa fall kan det vara lämpligt att endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel.

2. Se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Säkerställ att besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds handsprit.

4. Upprätta tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av:

 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Säkerställa att personalen på ett serveringsställe har tillräcklig kunskap om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vilka verksamheter omfattas?

 • Ett serveringsställe definieras enligt den nya lagen som:
 • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet,
 • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och
 • där möjlighet ges till förtäring på stället.

Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda för att en verksamhet ska omfattas av kommunens tillsyn enligt den nya lagen.

Vad gäller vid abonnering av serveringsställen?

Serveringsställen som normalt är öppna för allmänheten men som kan abonneras omfattas av den nya lagen också vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap, även om det just vid tiden för bokningen inte är tillgängligt för allmänheten. Även serveringsställen som enbart abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap omfattas av lagen, exempelvis festvåningar.

Vad händer om du inte följer de nya föreskrifterna?

Miljöavdelningen kan besluta om att förbjuda/stänga din verksamhet om den inte uppfyller Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

För mer information:

Lag (2020:256) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m,

Polisens ansvar när folk samlas i parker och vid bad i sommar

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobil och surfplatta. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Du hittar manualer och information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane/betaltjänster

Tips och vägledning i användningen av digitala tjänster

I tider av isolering är digital inkludering viktigare än någonsin. Därför finns Digitalhjälpen hos Port- och telestyrelsen. Digitalhjälpen är en sida med vägledning och tips som hjälper äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

Du hittar vägledning och tips i användningen av digitala tjänster på Post- och telestyrelsens webbplats här www.pts.se/digitalhjalpen

Till dig som vill rapportera om trängsel - skicka in en anmälan

Har du uppmärksammat trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljöavdelningen. Anmälan görs till samhallsbyggnad@bastad.se eller till telefon 0431-77499. Du kan välja att välja att skicka in anmälan anonymt eller lämna din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende. Uppge namn och adress till serveringsstället. Bifoga gärna bilder.

Observera att du bara kan anmäla trängsel på serveringar, inte på andra ställen som till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg.

Vid akuta situationer på kvällar och helger ring 0431-774 99.

Till dig som planerar att resa

Uppdaterad februari 2021

Det är viktigt att du kan ta hand om dig själv om du skulle bli sjuk på ditt resmål. Blir du sjuk på annan ort bör du antingen stanna kvar där du befinner dig tills du är frisk igen, eller ta dig hem själv på ett säkert sätt, utan att riskera att smitta andra. Använd inte allmänna färdmedel för att ta dig hem om du är sjuk.

Tänk på att lokala utbrott av covid-19 kan förekomma på den ort du reser till. Därför kan lokala bestämmelser och restriktioner införas med kort varsel. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du behöva ordna med boende under den förlängda vistelsen samt transport hem. Tänk också igenom vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk.

Följ de nationella och regionala rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Folkhälsomyndigheten: Detta gäller för inrikes- och utrikesresor.

Krisinformation: Utrikesresor och att vistas utomlands

Övrig information

Lättläst information

På radio och TV pratar man mycket om det nya Coronaviruset. Ett virus är en typ av sjukdom. Ibland säger man Covid-19. Det är ett annat namn för det nya viruset.

Coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Men eftersom människor reser mycket har sjukdomen spridit sig över hela världen.

Nu finns Coronaviruset i många länder. Sverige är ett av länderna där människor har blivit sjuka med viruset.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka. Man kan få hosta och feber eller ont i halsen. Det känns som en förkylning.

Men en del människor blir allvarligt sjuka och kan få svårt att andas. De flesta är äldre och har någon annan sjukdom också.

Hur kan jag bli smittad av Coronaviruset?
Du kan få viruset genom nära kontakt med en sjuk person som hostar och nyser. Du kan också bli smittad om du tar i något som en sjuk person har tagit i, till exempel en kaffekopp.

Hur vet jag om jag har blivit smittad?
Det kan kännas på lite olika sätt.

Du kan få feber. Du kan få ont i halsen. Du kan börja hosta. Du kan bli snuvig.

Du kan få huvudvärk. Du kan få ont i kroppen och känna dig trött.

Du kan bli illamående. Du kan få svårt att andas.

Ska jag gå till doktorn?
De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset behöver inte gå till doktorn.

Du kan vara hemma tills du mår bättre.

Men!
Kontakta genast en vårdcentral eller ring 112 om du plötsligt blir mycket sämre eller om du får svårt att andas även när du vilar.

Vad kan jag göra för att försöka skydda mig och andra från Coronaviruset?
Tvätta händerna med tvål flera gånger per dag.

Nys och hosta i ditt armveck, inte i dina händer.

Försök att inte röra vid ditt ansikte.

Träffa inte personer som är sjuka!

Se hela dokumentet som Riksförbundet FUB sammanställt om den nya corona-viruset

Relaterad information

Affisch om coronavirus (covid19) – gör såhär
Framtaget av DART Kommunikations– och dataresurscenter 

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Till dig som vill hjälpa till som volontär

Ring 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller mejla till volontar@bastad.se

Du kan också ansöka via kommunens webbformulär

1177 och 113 113

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du är sjuk och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

På 1177.se finns vägledning och information om symtom

Tänk källkritiskt

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk källkritiskt när du tar del av information. Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor.

Lär dig mer på MSB:s webbplats

Click to listen highlighted text!