Click to listen highlighted text!

Information om covid-19

Senast ändrad: 1 apr, 2022

Båstads kommun följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer gällande coronaviruset (covid-19).

Information about coronavirus and covid-19 in other languages

Aktuell lägesbild från kommunen

Restriktioner togs bort 9 februari

Den 9 februari 2022 togs de flesta åtgärderna mot covid-19 bort och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Tre rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kvarstår:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
 • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktigt, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från kommunens vård- och omsorgsboenden

Uppdaterad information 16 februari 2022

Trots lättnader i samhället kring restriktioner behöver vård och omsorg fortsätta att arbeta med riskreducerande åtgärder. Det innebär bland annat fortsatta rekommendationer gällande användning av munskydd vid patientnära arbete och i vårdlokaler. Folkhälsomyndigheten fortsätter rekommendera provtagning för patienter/vårdtagare/boende/brukare samt för personal vid symtom oavsett vaccinationsstatus. Det är viktigt att personal med symtom stannar hemma och provtar sig.

Säkra besök
Vid besök på särskilt boende för äldre är det fortsatt viktigt att både besökare, personal och vård- och omsorgstagare agerar för att skydda varandra och samtidigt bidra till en minskad smittspridning. I Båstads kommun fortsätter vi att följa lokal riktlinje kring säkra besök på särskilt boende. Nedan kan ni ta del av den lokala riktlinjens förutsättningar för säkra besök på särskilda boenden. Förutsättningarna för besök är samma oavsett om besökaren är vaccinerad eller ej.

Detta gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

 • Symtomfria besökare rekommenderas att boka besök till respektive avdelning.
 • Besöken kan företrädesvis ske utomhus eller inomhus i avsett besöksutrymme alternativt i
  vårdtagarens egen lägenhet.
 • Det finns ingen begränsning på antalet besökare samtidigt hos en vårdtagare men
  rekommendationen är att det ska finnas möjlighet till att hålla avstånd till varandra.
 • Personalen följer alltid besökaren till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna. Munskydd erbjuds till besökare,
  men är inget krav.
 • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.
 • Vid smittspridning avråder vi från icke nödvändiga besök.
Boka tid för vaccination

Boka tid för vaccination mot covid-19 hos Region Skåne

Hos Region Skåne bokar du tid för vaccination och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccinering i Skåne.

Click to listen highlighted text!