Click to listen highlighted text!

Information om covid-19

Senast ändrad: 10 dec, 2021

Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen av coronaviruset i samhället. Håll dig uppdaterad om nationella allmänna råd och vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Frågor och svar om covid-19

Information about coronavirus and covid-19 in other languages

Aktuell lägesbild från kommunen

Samlad information om covid-19

Information från kommunens vård- och omsorgsboenden

Uppdaterad information 29 oktober 2021

Smittspridningen av covid-19 ligger på en låg nivå och restriktionerna i samhället har lättats. Fortsatt försiktighet gäller dock fortfarande för patienter/vårdtagare/boende/brukare i vård och omsorg då man bedömer att vaccin inte har lika god effekt hos personer med nedsatt immunförsvar och hos äldre, därför behöver dessa grupper fortsatt skyddas. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om provtagning kommer att uppdateras den 1 november. För patienter/vårdtagare/boende/brukare samt för personal gäller samma rekommendationer som tidigare, det vill säga fortsatt provtagning vid symtom och vid smittspårning oavsett vaccinationsstatus. Det är viktigt att personal med symtom stannar hemma och provtar sig.

Säkra besök

Samtidigt som samhället succesivt öppnar upp behöver hälso- och sjukvården göra det. Besök är tillåtna, men det är däremot fortsatt viktigt att besöket sker på ett smittsäkert sätt. I Båstads kommun fortsätter vi att följa lokal rutin kring säkra besök på säbo. Däremot har kravet om att anhöriga ska använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet tagits bort. Vi kommer att erbjuda munskydd till de anhöriga som vill använda munskydd, men det är inget krav. Tänk på att pandemin inte är över och att vi alla måste fortsätta visa hänsyn till våra medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

 

Uppdaterad information 29 september 2021

Säkra besök

Samtidigt som samhället succesivt öppnar upp behöver hälso- och sjukvården göra det. Besök är tillåtna, men det är däremot fortsatt viktigt att besöket sker på ett smittsäkert sätt. I Båstads kommun fortsätter vi att följa lokal rutin kring säkra besök på säbo. Däremot tas kravet bort om att anhöriga ska använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet. Vi kommer att erbjuda munskydd till de anhöriga som vill använda munskydd, men det är inget krav. Tänk på att pandemin inte är över och att vi alla måste fortsätta visa hänsyn till våra medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

 

Uppdaterad information 20 september 2021

Från och med den 7 juni 2021 är visir inte längre ett krav vid all patientnära vård utan används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten.
Skyddseffekten av vaccination bedöms vara god och vi ser ett minskat antal utbrott och smittspridning inom personalgrupper. Detta motiverar att visir som extra smittförebyggande åtgärd vid all patientnära vård kan tas bort enligt ett uppdaterat Regiondirektörsbeslut. Se www.vardgivare.skane.se för mer information.

Den 25 februari kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19. Två veckor efter andra dosen kan nu den som har vaccinerats träffa symtomfria anhöriga och komma dem nära. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens webbplats

I Båstads kommun har rutiner tagits fram för att göra besöken på de särskilda boendena så säkra som möjligt. Förutsättningarna för besök är samma oavsett om besökaren är vaccinerad eller ej.

Detta gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

Förutsättningar för besök till vård och omsorgstagare som inte är vaccinerade:

 • Besöken kan företrädesvis ske utomhus eller inomhus i avsett besöksutrymme alternativt i vårdtagarens egen lägenhet.
 • Symtomfria besökare ska kontakta avdelningen för att boka besöket i samråd med personal. Alla besök tidsbokas.
 • Antal besökare samtidigt hos en vårdtagare avgörs utifrån storleken på besöksutrymmet
  och möjligheten till att hålla avstånd.
 • Antal besökande på avdelningen samtidigt bokas utifrån verksamhetens omständigheter så
  att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa
  anhöriga ut efter besöket.
 • Personalen behöver känna till gällande besöksrutiner, hur de ska agera och vart de ska
  vända sig om de upplever att besöken inte sker på ett säkert sätt.
 • Besökaren ska både vid bokning av besöket men även väl på plats vid besök, få information
  om gällande rutiner.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna. Munskydd erbjuds till besökare, men är inget krav.
 • Besökare mottages av personal vid ankomst samt följes ut ur boendet vid avfärd.
 • Besökare till icke-vaccinerade vård- och omsorgstagare fyller i en Hälsodeklaration.
 • Besökare får inte vistas i allmänna lokaler utan endast på överenskommen plats.

Förutsättningar för besök till vård och omsorgstagare som är vaccinerade:

 • Symtomfria besökare bokar besök till respektive avdelning.
 • Antal besökande på avdelningen samtidigt bokas utifrån verksamhetens omständigheter så
  att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa
  anhöriga ut efter besöket.
 • Antalet besökare samtidigt hos en vårdtagare avgörs utifrån storleken på besöksutrymmet
  och möjligheten till att hålla avstånd.
 • Personalen följer alltid besökare till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna. Munskydd erbjuds till besökare,
  men är inget krav.
 • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.

Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. Därför är det viktigt att behålla de smittskyddsåtgärder och allmänna rekommendationer som redan finns på plats från Folkhälsomyndigheten. Dessa åtgärder fortsätter gälla både för de som är vaccinerad och de som inte är vaccinerade. Därför är det viktigt att vi fortsätter träffa äldre och personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Vid minsta symtom – avstå från att träffa andra.

Boka tid för test och vaccination

Boka tid för att testa dig för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Lämna prov och få provsvar om covid-19 – 1177 Vårdguiden

 

Boka tid för vaccination mot covid-19

På 1177.se bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne – 1177 Vårdguiden

 

Om vaccin mot covid-19

Här hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

 

Se upp för bedrägeriförsök
Se upp för bedrägeriförsök

Enligt polisen.se utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot covid-19. Bedragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din region, och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal.

Folkhälsomyndigheten och Region Skånes verksamheter ringer aldrig upp och begär inloggningsuppgifter, eller att man via telefon ska logga in med bankdosa eller mobilt bank-ID. Lämna därför aldrig ut dina uppgifter till okända som kontaktar dig.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

 • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
 • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
 • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
 • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
 • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet. (Källa polisen.se)

Polisen visar: Så här kan ett telefonbedrägeri gå till

Läs mer: Bedragare påstår att de är från 1177 Vårdguiden

Pandemilagen
Sedan den 10 januari 2021 gäller den nya pandemilagen

Den tillfälliga pandemilagen har tagits fram för att regeringen ska kunna hantera den stora smittspridning som coronaviruset orsakat. Det har handlat om att kunna begränsa verksamheter där det finns stor risk för smittspridning, samtidigt som man inte begränsar verksamheter som kan bedrivas smittsäkert. Med stöd av pandemilagen har regeringen beslutat om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndagen den 10 januari 2021.

Lagen antogs av riksdagen den 8 januari 2021 och trädde i kraft den 10 januari 2021. Sedan lagen förlängts av riksdagen den 22 september 2021 så gäller den till och med den 31 januari 2022. Regeringen har beslutat att begränsningsförordningen ska gälla till samma datum.

Se frågor och svar om pandemilagen (regeringen)

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret

Enligt pandemilagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs mer: Tillsyn av den tillfälliga lagen

1177 och 113 113

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du är sjuk och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

På 1177.se finns vägledning och information om symtom

Tänk källkritiskt

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk källkritiskt när du tar del av information. Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor.

Lär dig mer på MSB:s webbplats

Lägesbild covid-19

Region Skåne presenterar det aktuella covid-19-läget i Skånes 33 kommuner varje vecka. Här kan du ta del av hur det ser ut i din kommun.

Click to listen highlighted text!