Click to listen highlighted text!

Har du koll på brandriskprognosen?

Senast ändrad: 9 maj, 2023 | Nyhet, Toppnyheter

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud via brandriskprognosen som uppdateras dagligen.

Aktuell brandriskprognos för Båstad och Bjärehalvön

Brandrisken värderas i en sexgradig skala 1–5E från mycket liten brandriskbrandrisk till mycket stor brandrisk. Brandrisken visas på följande sätt:

Brandrisk 1 – Mycket liten brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 2 – Liten brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 3 – Normal brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 4 – Stor brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 5 – Mycket stor brandrisk (förbjudet att elda)
Brandrisk 5E – Mycket stor brandrisk, extremt torrt (förbjudet att elda)

Click to listen highlighted text!