Click to listen highlighted text!

Har du koll på brandriskprognosen?

Senast ändrad: 20 jun, 2023 | Nyhet, Toppnyheter

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud via brandriskprognosen som uppdateras dagligen.

Inom detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse, det vill säga en grupp med byggnader/fastigheter är det eldningsförbud hela året. Här kan du se en karta med vilka områden som har eldningsförbud (se Bygga och Bo, eldningsförbud).

Aktuell brandriskprognos för Båstad och Bjärehalvön idag:

Brandrisken värderas i en sexgradig skala 1–5E från mycket liten brandriskbrandrisk till mycket stor brandrisk. Brandrisken visas på följande sätt:

Brandrisk 1 – Mycket liten brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 2 – Liten brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 3 – Normal brandrisk (eldning sker under eget ansvar)
Brandrisk 4 – Stor brandrisk (förbjudet att elda)
Brandrisk 5 – Mycket stor brandrisk (förbjudet att elda)
Brandrisk 5E – Mycket stor brandrisk, extremt torrt (förbjudet att elda)

Click to listen highlighted text!